User Tools

Site Tools


taevling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taevling [2017/01/27 15:01]
afoht [2017-01-25 LARV]
taevling [2017/01/27 16:08] (current)
shawnshank [Regler]
Line 8: Line 8:
 Maxtid 60 sekunder Maxtid 60 sekunder
  
-Godkänd lödning av 0603 på avsedd plats på lödövningskort.+Godkänd lödning av 0603 på avsedd plats på lödövningskort ​med största/​grövsta mejsel spetsen till lödpennan.
  
 Med godkänd menas att båda "​ändar"​ av motstånd, kondensator skall tydligt vara anslutna. Med godkänd menas att båda "​ändar"​ av motstånd, kondensator skall tydligt vara anslutna.
taevling.txt · Last modified: 2017/01/27 16:08 by shawnshank