User Tools

Site Tools


taevling

Tävlingar

Hardcore Soldering

Regler

Maxtid 60 sekunder

Godkänd lödning av 0603 på avsedd plats på lödövningskort med största/grövsta mejsel spetsen till lödpennan.

Med godkänd menas att båda “ändar” av motstånd, kondensator skall tydligt vara anslutna.

Komponenten skall anses funktionsduglig.

2017-01-25 LARV

Plats Namn Tid
1Oskar Nilsson 22s
2Alex Lundgren 27s
3Daniel Olsson 28s
4Jacob Lindström 32s
5Fredrik Grönlund 46s
6David Eriksson 51s
7David Höglund 52s
8Joel Hedén 52s
9Johan Jansson Högberg 56s
taevling.txt · Last modified: 2017/01/27 16:08 by shawnshank