User Tools

Site Tools


projekt:xphum

Syfte:
Under en längre tid observerades att statisk elektricitet uppstod spontant lite väl ofta trots insatser med jordning. Det ansågs kunna bero på rummets låga fuktighetsgrad och föreningen också förlagd i Norrbotten som generellt har låg luftfuktighet. För att ta reda på hur det faktiskt låg till så inköptes en fuktmätare vars resultat gjordes tillgängliga via internet och vars mätserier loggades.
Samt att det givitvis är roligt att mäta omgivningsmiljön och förstå dess dynamik.

Resultat:
Luften befanns under vinterperioder gå ner mot RH ~10% förutsatt att mätaren är korrekt. Detta innebär med lätthet ESD-problem. Endast under sommaren var den rimlig med RH ~30%. En stark korrelation med utomhustemperaturen kunde noteras. Denna avgör i sin tur hur mycket fuktighet som husets ventilationssystem drar med sig in.
Under lunch när mat värmdes i mikrovågsugn och förtärdes så kunde man tydligt se detta i hos fuktsensorn. Vilket också gav en fingervisning på en problemlösning.

Uppbyggnad av mätenhet:
Ethernet ←→ SPI-modul ←→ Raspberry-Pi ←→ serieprotokoll till en sensor “AM2320”.
Operativsystem och programvara nyttjar ett SDHC flashminneskort. För enkelhetens skull valdes Raspbian (Linux) + WiredPi (I/O bibliotek). Programvaran skriven i C och exponerad via perl-skript.
Just denna Raspberry Pi som nyttjas har inget USB chip. Så inget tangentbord mm kan anslutas. Utan det är gör-rätt-och-be! som gäller.

Kopplingsschema för Raspberry Pi + sensor + Ethernet SPI:

img1317
Datormodell: “Raspberry Pi ©2011,12” img1322
USB chip saknas = Inget inbyggt Ethernet, Tangentbord, Externt flashminne/Ethernet

Raspberry Pi övre kortkant
Kortkant * * * * * * * * * (svart) (lila) (gul2) * Uttag..
Kortkant (3,3V - röd) (Data - blå) * * (GND - vit) * * * (röd) (gul1) (vit) (brun) * Uttag..

Lös “SCL - ljusbrun”. (använder entrådsprotokollet i databladet eller lossnat?)

sensor veroboard i/f img1312
(ljusbrun) Ljusblå/Vit
(vit) Ljusorange/Vit
(blå) Blå
(röd) Orange

img1322

Ethernet SPI (ENC28J60)
CLK * (lila) INT
WOL * (vit) SO
SI (gul1) (ljusbrun–>brun) SCK
CS (gul2) * RST
Vcc (röd) (svart) GND

* Raspberry Pi

prjxpelmoist/rhYYYY-MM-DD.txt
prj
moist

projekt/xphum.txt · Last modified: 2020/11/08 05:23 by magiskaroyken