User Tools

Site Tools


projekt:xpeldb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:xpeldb [2017/09/19 23:42]
magiskaroyken stavfel korr
projekt:xpeldb [2017/09/20 10:29] (current)
192.168.1.50
Line 5: Line 5:
   * Lägga till/ta bort/ uppdatera medlemmar   * Lägga till/ta bort/ uppdatera medlemmar
   * Ändra beloppet på fikakortet   * Ändra beloppet på fikakortet
 +  * Lägga in quotes från medlemmar
 +  * Ändra färg på RGB belysningen
 +  * Bokföring
 +  * Databas över skåpen
 +
  
 ... ...
projekt/xpeldb.txt · Last modified: 2017/09/20 10:29 by 192.168.1.50