User Tools

Site Tools


projekt:vaglada

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:vaglada [2017/02/20 14:00]
afoht created
projekt:vaglada [2017/10/11 21:15] (current)
magiskaroyken stavfel
Line 1: Line 1:
 # Våglåda # Våglåda
  
-LTU Centralverkstad behöver assistans med att koppla/​löda kablar till en kabelgenomförning.+LTU Centralverkstad behöver assistans med att koppla/​löda kablar till en kabelgenomföring.
  
 De har någon form av låda där vågar ska finnas. Lådan ska vara helt försluten. De har någon form av låda där vågar ska finnas. Lådan ska vara helt försluten.
  
-De kablar som ska igenom är ethernet ​och någon form av ström, oklart om AC eller DC.+De kablar som ska igenom är Ethernet ​och någon form av ström, oklart om AC eller DC.
  
-Andreas pratade om att ett alternativ skulle kunna vara att placera ​batterieleminator ​på utsidan av lådan, sen endast föra in DC-kablage.+Andreas pratade om att ett alternativ skulle kunna vara att placera ​batterieliminator ​på utsidan av lådan, sen endast föra in DC-kablage.
  
  
projekt/vaglada.txt · Last modified: 2017/10/11 21:15 by magiskaroyken