User Tools

Site Tools


projekt:stoedstruktur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:stoedstruktur [2017/02/21 16:42]
shawnshank
projekt:stoedstruktur [2017/02/21 16:42] (current)
shawnshank
Line 1: Line 1:
 ====== Medlemsprojekt stödstruktur ====== ====== Medlemsprojekt stödstruktur ======
 ===== Beskrivning ===== ===== Beskrivning =====
-Tanken med stödstrukturen för medlemsprojekt är att hjälpa medlemmar som har engagemang att komma igång med sitt projekt så att de ej tappar motivationen.+Tanken med stödstrukturen för medlemsprojekt är att hjälpa medlemmar som har engagemang att komma igång med sitt projekt så att de ej tappar motivationen. ​\\ 
 + 
 +[[projekt:​projekt|Här följer en lista med tidigare och nuvarande projekt som pågår]]
  
 ===== Kommunikationsplatformer ===== ===== Kommunikationsplatformer =====
projekt/stoedstruktur.txt · Last modified: 2017/02/21 16:42 by shawnshank