User Tools

Site Tools


projekt:stoedstruktur

Medlemsprojekt stödstruktur

Beskrivning

Tanken med stödstrukturen för medlemsprojekt är att hjälpa medlemmar som har engagemang att komma igång med sitt projekt så att de ej tappar motivationen.

Här följer en lista med tidigare och nuvarande projekt som pågår

Kommunikationsplatformer

Wiki

För att dokumentera arbete, tankar, idéer och lösningar i projektet som helhet.

Gitlab

Används för allt inom projektet som har med kod att göra.

Telegram

Direktkommunikation mellan projektmedlemmar och ansvarig XP-el representant

Herarki

Det tänkta arbetsflödet för projektet

Kontroll

Tänkt att följa upp hur det går i alla projekten varje LP med en träff med projektgruppen.

projekt/stoedstruktur.txt · Last modified: 2017/02/21 16:42 by shawnshank