User Tools

Site Tools


projekt:ledklocka_teknisk_info

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:ledklocka_teknisk_info [2018/04/26 17:41]
magiskaroyken ↷ Page name changed from projekt:ledklocka to projekt:ledklocka_teknisk_info
projekt:ledklocka_teknisk_info [2018/04/26 17:45] (current)
magiskaroyken borttagande av det som nu är på presentationssidan
Line 1: Line 1:
-Fyra lysdiodsenheter om 22,65 x 43.05 cm uppbyggda som gula 7-segment visare med en punkt för att visa klockan digitalt i xp-el labbet. Dokumentation mm. 
- 
-| Layout ​                                    | Exempelrendering av 06.54                         | 
-| {{malte_led_layout_stencil_org00.png?​250}} | {{malte_led_layout_stencil_0654_org00.png?​250}} | 
- 
-Model: SD01_MAN Rev B Malte Persson & Son AB 2002-02-08/​AJ 
- 
-För komplett uppkoppling skall de tre passiva lysdiodskorten anslutas till huvudkortet via en 2x5-polig flatkabel ansluten vid kontakterna P5, P6, P7 på baksidan. De passiva lysdiodskorten har olika längder för sin anslutningskabel. Punktkortet ansluts via en tvåpolig grön kontakt till huvudkortets P2. Elmatning 30 V DC @ 4.16 A ansluts till huvudkortet via en tvåpolig grön kontakt P1. Totalt fem anslutningar. När matningen av 30 V DC och internt genererad 5 V DC fungerar så lyser den röda lysdioden D2 på baksidan bredvid kontakten för elmatning.\\ 
- 
-Kontakter för anslutning på huvudkortets baksida:\\ 
-{{malte_persson_big_led_board_pcb02_conn08.jpg?​250}} 
- 
-Kontrollista:​ 
-* Polaritet på matning. Blå = Negativ. 
-* Matning till kontakt P1 på huvudkortet. 
-* Styrkortet anslutet på baksidan av huvudkortet (P8) utan att några stift hamnat utanför. 
-* Raspberry Pi'n ansluten på sidan av styrkortet utan att några stift hamnar utanför. 
-* Styrkortet och Raspberry Pi'n har lödsidan åt samma håll. 
- 
- 
-Korten skall placeras utifrån vilken kontakt kortet är anslutet till:\\ 
-P7 P6 P2 P5 P8\\ 
-\\ 
-P2 - punktkortet\\ 
-P8 - huvudkortet\\ 
- 
-Korrekt montering av styrkortet på baksidan av huvudkortet (P8):\\ 
-{{180420_main_pcb_solderside_with_controllercard.jpg?​250}} 
- 
------------------------------------------------\\ 
- 
 Alla kort på rad:\\ Alla kort på rad:\\
 {{img_20180226_085305_cutout01.jpg}} {{img_20180226_085305_cutout01.jpg}}
projekt/ledklocka_teknisk_info.txt · Last modified: 2018/04/26 17:45 by magiskaroyken