User Tools

Site Tools


projekt:ledklocka_teknisk_info

Alla kort på rad:
img_20180226_085305_cutout01.jpg

Kända fel: GND anslutningen till IC4 och IC5 är avbruten. Mikrokontroller saknas.

Inspänning för hela anordningen: 30 V DC
Spänning till mikrokontroller som saknas: 5 V DC
Strömåtgång per segment på ett kort: ~145 mA
Lysdiodsfärg: Gul
Minsta spänning till ingång på IC2-IC5 ULN2803A för att denna skall slå på lysdioderna: 1.6 V

Varje segment i en 7-segment består 55 lysdioder uppdelat på 11 lysdioder i serie med 5 parallella slingor. Varje slinga är i serie uppbyggt av med en strömbegränsande resistans på 240 ohm 1% i seriekoppel med 11 lysdioder och en utgång på ULN2803A som har en Vce(sat) på 0.95 V enligt datablad.
Den strömbegränsande resistansen på 240 ohm 1% kan identifieras via färgerna röd-gul-svart-svart-brun (5 ringar) och sitter i grupper om 5 stycken.

Decimalpunkten tar 30 V DC och ~100 mA och är kopplad som tre slingor med 9 lysdioder i seriekoppel med ett motstånd på 470 ohm 1% (gul-lila-svart-svart-brun) samt en slinga med 10 lysdioder och 360 ohm 1% (orange-blå-svart-svart-brun). Pluspolen (+) är gemensam för detta kort.

Matningsspänningen på 30 V ansluts till en 2-polig grön kontakt P1 på baksidan av huvudkortet. Totalförbrukning när alla segment och decimalpunkten är påslagen är 124.8 W (4.16 A). Segmenten är uppdelade på fyra slingor med vart sitt motstånd på 319 ohm med cirka 6.58 volt över densamma. 29 digitala utgångar krävs för att styra alltihop.

IC1 är platsen där mikrokontrollern med dess pinout skall sitta med en DIL-40 sockel vars honsida måste vara vänd mot huvudkortets lödsida. Höjdprofilen begränsar mikrokontrollerns bygghöjd.

Nivåomvandlare mellan RS-232 och TTL:
max202_pinout00.jpg
IC7 = Datablad MAX202, nivåomvandlare mellan TTL och RS-232 (P9)
IC7 pin 11 (T1-in) – IC6 pin 3 (obestyckad sockel med TTL-dataingång för utmatning på RS-232 TX)
IC7 pin 12 (R1-out) – IC8 pin 2 (1B AND input)
IC7 pin 12 = TTL-nivå från RS-232 RX (mottagen data av kortet)
IC7 pin 14 = RS-232 (P9) pin 3 (TX)
IC7 pin 13 = RS-232 (P9) pin 2 (RX)
IC7 pin 8 = Ej ansluten till något
IC7 pin 7 = Ej ansluten till något

2-ingångs AND krets:
cd74hc08_pinout.jpg
IC8 = Datablad 2-Input AND Gate
IC8 pin 2 = TTL nivå av RS-232 RX (mottagen data)
IC8 pin 3 = (pin 2) AND (pin 1=“1”) ⇒ RS-232 TX (går ej vidare någonannanstans!)

IC6 - tom 8-pin sockel:

IC6 - sannolik pinout
Vcc 1 XXXX 8 Flytande
IC8 pin 1, 2-AND input) 2 XXXX 7 Flytande
IC7 pin 11, TTL TX ingång 3 XXXX 6 Flytande
GND 4 XXXX 5 Flytande

IC7 pin 11 ingången för RS-232 TX kan triggas genom att ansluta upprepade gånger till jord för testning vilket ger skräptecken i t.ex minicom.

P1 = Huvudmatning med 30 V DC
P2 = Punktkortet
(Tumregel plus mot plus, brun ledare = plus)

Wikipedia om lysdioder
Gul lysdiod har ett spänningsfall Vf på 2.10 .. 2.18 volt

Drivkrets för segmenten:
(ELFA 173-13-323)


Datablad ULN2803A 8x darlington array

IC2: ULN2803A
IC3: ULN2803A
IC4: ULN2803A - jord avbruten, fungerar
IC5: ULN2803A - jord avbruten, saknas (styr huvudkortets egna LED)

Pinout för flatkabelkontakt IDC 2.54 mm pitch 5×2 mellan lysdiodskort:

malte_persson_big_led_board_connector_pinout.jpg

Mappning mellan ULN2803A och LED-segment
ULN2803A Segment
Out 1 A
Out 2 B
Out 3 C
Out 4 D
Out 5 E
Out 6 F
Out 7 G
Out 8

Punktkortet anslutes till kontakt “P2” och styrs sedan via IC5 (ULN2803A) Out-8 och den övre pinnen på P2 är (-) minuspol.

Anslutningspolaritet för punktkortet, observerat från ovansidan!:
dot_connector_pinout02.jpg

Anslutning undersida av elmatning och punktkort, observera ordning och polaritet!:
ctrlboard_pwr_connection02.jpg

När huvudkortet får adekvat elmatning samt DC/DC omvandlaren IC11 fungerar så lyser lysdioden D2 i röd färg.
Koppling: (-) – R42 – D2 – IC11 Vout +5V (pin 14)
D2 = Röd färg (1.72 V ⇒ 9.79 mA) R42 = 330 ohm 1% (orange-orange-svart-svart-brun, 3.23 V)
IC11 = DC/DC Traco Ten3-2411

traco_ten3_pinout05.jpg
Datablad DC/DC omvandlare Traco Ten3-2411
Snabbdata: Inmatning 18-36 V DC, Utgång 5 V 500 mA, Switchad 300 kHz

Diod D388 bör skydda mot fel polaritet i elmatningen genom kortslutning: BZW0633, klarar en effektpuls på 600 W
Datablad diod BZW0633

Kretskortsbilder
Huvudkortet
Komponentsida Lödsida
malte_persson_big_led_board_pcbjoin00plus01.jpg malte_persson_big_led_board_pcbjoin02plus03.jpg
Punktkortet
Komponentsida Lödsida
malte_seg7_dot_componentside.jpg malte_seg7_dot_solderside.jpg

Fler bilder..

Kontakt för elmatning
Okänd passande kontakt
Innuti; Höjd: 3,4 mm Bredd: 5,3 mm
Mellan invändligt utskott 1,4 mm
Phoenix contact
malte_led_pwr00.jpg
Annat

* Blue Pill - Mikrokontroller utvecklarkort ARM32
* STM32F401 Nucleo64 - Mikrokontroller utvecklarkort ARM32
* Wikipedia: Bipolar junction transistor
* toolchain för STM32

TODO
Göromål Status
Löda GND till IC4 + IC5 OK
Löda in ULN2803A på IC5 (osocklat) OK
Skriva testprogram i C OK
Installera kompilator till ARM32-ISA OK
Koppla SWD, arm-none-eabi-gdb, target, scan, load OK
Reset. Testkörning OK
Ordna adapterkort Blue Pill ←→ 2x 20x pinlist-hona genom korskoppling -
Nätverksanslutning Ethernet eller CAN -

* ledklocka_kontrollerkort teknisk beskrivning av styrkortet

projekt/ledklocka_teknisk_info.txt · Last modified: 2018/04/26 17:45 by magiskaroyken