User Tools

Site Tools


projekt:ledklocka

Fyra lysdiodsenheter om 22,65 x 43.05 cm uppbyggda som gula 7-segment visare med en punkt för att visa klockan digitalt i xp-el labbet. Dokumentation mm.

Layout Exempelrendering av 06.54

Model: SD01_MAN Rev B Malte Persson & Son AB 2002-02-08/AJ

För komplett uppkoppling skall de tre passiva lysdiodskorten anslutas till huvudkortet via en 2×5-polig flatkabel ansluten vid kontakterna P5, P6, P7 på baksidan. De passiva lysdiodskorten har olika längder för sin anslutningskabel. Punktkortet ansluts via en tvåpolig grön kontakt till huvudkortets P2. Elmatning 30 V DC @ 4.16 A ansluts till huvudkortet via en tvåpolig grön kontakt P1. Totalt fem anslutningar. När matningen av 30 V DC och internt genererad 5 V DC fungerar så lyser den röda lysdioden D2 på baksidan bredvid kontakten för elmatning.

Kontakter för anslutning på huvudkortets baksida:
malte_persson_big_led_board_pcb02_conn08.jpg

Korten skall placeras utifrån vilken kontakt kortet är anslutet till:
P7 P6 P2 P5 P8

P2 - punktkortet
P8 - huvudkortet

Korrekt montering av styrkortet på baksidan av huvudkortet (P8):
180420_main_pcb_solderside_with_controllercard.jpg

Kontrollista:
* Polaritet på matning. Blå = Negativ. Max spänning 30 volt.
* Matning till kontakt P1 på huvudkortet.
* Styrkortet anslutet på baksidan av huvudkortet (P8) utan att några stift hamnat utanför.
* Raspberry Pi'n ansluten på sidan av styrkortet utan att stift hamnar utanför.
* Styrkortet och Raspberry Pi'n har lödsidan åt samma håll.
* Det tar cirka 90 sekunder från spänningspåslag innan Raspberry Pi'n har hunnit starta och visar klockan.

Styrkortets funktioner:
ctrlcard_comp_resized03.jpg
När kortet får elmatning skall “Påslagen LED” lysa grönt med fast sken.
Lysdioden till höger lyser när dess ingång är satt till “0” vilket den oftast är vid spänningspåslag, men det är ingen garanti för detta.
Seriekonsolen använder 3,3V TTL nivå och kommunikationsparametern är 115200 8N1. Kortslutningsskydda med varsitt 220 Ω resistans i serie.

Styrkortets lödsida:
ctrlcard_sold_resized04.jpg

Anslutningen till Raspberry Pi'n:

WiringPi Ansluten till Funktion Pin Pin Funktion
+3.3V out 1 2 +5V
8 Skift-data (från Pi) GPIO2 3 4 +5V
9 Skift-clock (från Pi) GPIO3 5 6 GND
7 Skift-latch (från Pi) GPIO4 7 8 GPIO14
GND 9 10 GPIO15
0 Skift-back (till Pi) GPIO17 11 12 GPIO18
2 GPIO27 13 14 GND
3 Ljus sensor (till Pi) GPIO22 15 16 GPIO23
..
..
GND 39 40 GPIO21

Exempel programmering mha WiringPi:

wiringPiSetup();
pinMode(8,  OUTPUT);
digitalWrite(8, 1);
Mer info
projekt/ledklocka.txt · Last modified: 2018/04/27 11:52 by magiskaroyken