User Tools

Site Tools


projekt:laddning_alkaliskt_batteri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:laddning_alkaliskt_batteri [2019/05/09 13:18]
magiskaroyken hint
projekt:laddning_alkaliskt_batteri [2019/05/24 01:50] (current)
magiskaroyken mätdata
Line 8: Line 8:
 Q0 - PNP transistor [[https://​www.mouser.com/​ds/​2/​149/​BD140-888626.pdf|BD140.pdf]] ; max -1.5 A ; max -80 V\\ Q0 - PNP transistor [[https://​www.mouser.com/​ds/​2/​149/​BD140-888626.pdf|BD140.pdf]] ; max -1.5 A ; max -80 V\\
 R0 - 10 kohm 1/8 W\\ R0 - 10 kohm 1/8 W\\
-X0 - Insignal PWM 80% -1V 80% +1V 20%\\+X0 - Insignal PWM 80% -1V 80% +1V 20% (aka 20% på skärmen)\\
 B0 - 4x LR6 alkaliska batterier (4 x 1,5V = 6V).\\ B0 - 4x LR6 alkaliska batterier (4 x 1,5V = 6V).\\
 +
 +Signalgeneratorns (-) kopplas till R0.\\
 +Fel PWM ger cirka 60% av full effekt. (0,040 vs 0,070 A)\\
 +
 +4x LR6\\
 +Start: 0 minuter ; 22,5 ⁰C ; 7,4 V ; 0,150 A\\
 +Stop: 30 minuter ; 23,5 ⁰C ; 7,4 V ; 0,020 .. 0,030 A\\
  
 Man kan förvänta sig cirka 5-20 omladdningar. Temperaturen bör övervakas. I denna uppställning var temperaturförhöjningen max 1 ⁰C.\\ Man kan förvänta sig cirka 5-20 omladdningar. Temperaturen bör övervakas. I denna uppställning var temperaturförhöjningen max 1 ⁰C.\\
projekt/laddning_alkaliskt_batteri.txt · Last modified: 2019/05/24 01:50 by magiskaroyken