User Tools

Site Tools


projekt:laddning_alkaliskt_batteri

Projekt: Ladda alkaliska batterier i labbet snabbast möjligt.

Att se upp med: Gasuppbyggnad och hög temperatur. Akta ögonen vid hastigt gasläckage.

Uppkoppling:
alkalicharge02.jpg
V0 - Spänningskälla som regleras till cirka max 9V DC och max 0,150 A.
Q0 - PNP transistor BD140.pdf ; max -1.5 A ; max -80 V
R0 - 10 kohm 1/8 W
X0 - Insignal PWM 80% -1V 80% +1V 20% (aka 20% på skärmen)
B0 - 4x LR6 alkaliska batterier (4 x 1,5V = 6V).

Signalgeneratorns (-) kopplas till R0.
Fel PWM ger cirka 60% av full effekt. (0,040 vs 0,070 A)

4x LR6
Start: 0 minuter ; 22,5 ⁰C ; 7,4 V ; 0,150 A
Stop: 30 minuter ; 23,5 ⁰C ; 7,4 V ; 0,020 .. 0,030 A

Man kan förvänta sig cirka 5-20 omladdningar. Temperaturen bör övervakas. I denna uppställning var temperaturförhöjningen max 1 ⁰C.
På 1-2 timmar får man rimlig laddning. Kontrollera batterispänningen efter laddning så den passar ändamålet.

Uppkoppling
img5652.jpg
Temperaturmätning
mha Uni-T UT71B
visar 23,0 ⁰C
(cirka 23,5 ⁰C var max)
img5653.jpg
Översikt 0
img5671.jpg
PNP BD140.pdf
; -1.5 A ; -80V
img5673.jpg
Principkoppling
img5674.jpg
img5676.jpg
img5678.jpg
Laddningsmatning:
+9V DC ; 0,150 A
img5680.jpg
40 -200 Hz ; PWM
med 80% påslag
img5681.jpg
topp +1V
img5682.jpg
botten -1V
img5689.jpg
Översikt 1

Praktisk miss, satte PWM till 80% +1V och 20% -1V. Tvärtom mao.. Konsekvensen är längre laddtid. Sätter man rätt pulsförhållande så kanske även maxströmmen bör justeras ner!
Strömmen är satt efter estimerad kapacitet på 1000-2000 mAh och 10% inmatning av denna kapacitet per timme.
Ett tips är att hitta en NPN transistor istället för PNP. Det blir enklare att hålla reda på.

Relaterade länkar
projekt/laddning_alkaliskt_batteri.txt · Last modified: 2019/05/24 01:50 by magiskaroyken