User Tools

Site Tools


projekt:infoscreen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:infoscreen [2019/08/21 10:33]
gizmo [Bilder]
projekt:infoscreen [2019/10/16 09:09] (current)
gizmo Utförligare instruktioner.
Line 1: Line 1:
 # Informationsskärmar # Informationsskärmar
-Informationsskärmarna ​visa information inne i lokalen.+Informationsskärmarna ​visar information inne i lokalen.\\ 
 +Lösningen för närvarande är att de kör webläsaren Firefox i fullskärm med addon Autofox (av Andritz) för att automatiskt växla mellan flikarna. Viss fördröjning finns då informationsskärmen hämtar om bilden var 10:e minut från wiki-sidan. 
 + 
 +* Inaktivera skärmsläckare:​ xset s off 
  
 ====== Förbereda filer ====== ====== Förbereda filer ======
-  ​- Gör en bild med upplösningen 2048x1536 (ratio 1,3333) +NY BILD 
-  - Ladda upp den på wikin och lägg in på denna sida +  ​- Gör en bild med upplösningen 2048x1536 ​eller 1024x768 ​(ratio 1,​3333) ​i jpg-format eller använd en befintlig bild som mall.\\ **!** Bilderna sträcks ut horisontellt på infoskärmen varvid en cirkel blir en oval. Kompensera detta i bilden om så önskas.\\ En lösning är att skapa en bild som är 1365x768 och ändra dess storlek till 1024x768 när den är klar. 
-  - Gå in på denna sida på infoskärmen ​och klicka på bilden du vill visa +  - Ladda upp bilden ​på wikin och lägg in på denna sida. 
-  - +  - Öppna ny flik i infoskärmens webbläsare ​och länka till bilden du vill visa
 + 
 +UPPDATERA BEFINTLIG BILD 
 +  - Ladda ner bilden du vill ändra och redigera. 
 +  - Spara bilden och ladda upp den till wikin med samma filnamn, ersätt befintlig fil. 
 +  - Klart! Vänta tills infoskärmen hämtar om bilden. (Var 10:e minut.) 
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
 {{:​projekt:​info1.jpg?​direct&​200|}} {{:​projekt:​info1.jpg?​direct&​200|}}
projekt/infoscreen.txt · Last modified: 2019/10/16 09:09 by gizmo