User Tools

Site Tools


projekt:infoscreen

Informationsskärmar

Informationsskärmarna visar information inne i lokalen.
Lösningen för närvarande är att de kör webläsaren Firefox i fullskärm med addon Autofox (av Andritz) för att automatiskt växla mellan flikarna. Viss fördröjning finns då informationsskärmen hämtar om bilden var 10:e minut från wiki-sidan.

 • Inaktivera skärmsläckare: xset s off

Förbereda filer

NY BILD

 1. Gör en bild med upplösningen 2048×1536 eller 1024×768 (ratio 1,3333) i jpg-format eller använd en befintlig bild som mall.
  ! Bilderna sträcks ut horisontellt på infoskärmen varvid en cirkel blir en oval. Kompensera detta i bilden om så önskas.
  En lösning är att skapa en bild som är 1365×768 och ändra dess storlek till 1024×768 när den är klar.
 2. Ladda upp bilden på wikin och lägg in på denna sida.
 3. Öppna ny flik i infoskärmens webbläsare och länka till bilden du vill visa.

UPPDATERA BEFINTLIG BILD

 1. Ladda ner bilden du vill ändra och redigera.
 2. Spara bilden och ladda upp den till wikin med samma filnamn, ersätt befintlig fil.
 3. Klart! Vänta tills infoskärmen hämtar om bilden. (Var 10:e minut.)

Bilder

projekt/infoscreen.txt · Last modified: 2019/10/16 09:09 by gizmo