User Tools

Site Tools


projekt:flipdisk-mobitec

Flipdisk visningsenhet modell Mobitec

img_4742.jpg

Rengjord med etanol men vissa ställen är oljiga och kan färga av sig.

Panelen består av:
* Litet styrkort bakom en panel på baksidan.
* Huvudkort som flipdiskarna sitter på som är uppbyggd av fyra separata kretskort.
* Lysdiodskort som sitter i nederkanten.

Tekniska data
Egenskap Värde
Elmatning 7 .. 40 V DC (LM2597)
Orignalgränssnitt 5V TTL via 26-pol svart flatkabel
Gränssnitt RS-422
Flip-dots 112 x 16
Anslutningskontakter
Framsida
img_4735.jpg
Baksida
img_4752.jpg
Pinout
4735_conn00.jpg
Svart - Jord
Röd - Positiv inspänning (7 .. 40V?)
Grön+Vit - RS-422 (8-pin chip “226 .. 1785”)
Skruv för att komma åt styrkort “T20 S2”
Sida
img_4739.jpg
Ovan (skarp skruv)
img_4736.jpg
Ovan (skarp bits)
img_4740.jpg
Styrkort
img_4731.jpg
26-polig svart flatkabel
Styrkort zoom, vänster
img_4733.jpg
CS82C55A - CMOS Programmable Peripheral Interface (24-bit I/O 4.5 .. 5.5 V)
Extern anslutning svart-röd-svart-vit-grön
Styrkort zoom, höger
img_4732.jpg
EEPROM PLCC 32-pin “01632-R2.bin”
MM74HC573WM - Tritate octal D-type latch (2..6 V)
BS62LV256SC-70 - CMOS SRAM 32k X 8 bit
Atmel TS80C31X2-MCB - 8-bit CMOS Microcontroller ROMless (8031 pin and instruction compatible, SRAM 128-byte, 2.7 .. 5.5 V)
Crystal 11.059 MHz
8-pin “2261785A”
8-pin “34064 PMAX5”
8-pin 26AC 2597M-5.0 - Simple switcher power converter 150 kHz 0.5 A
Hex-switch set to “9”
Sammanfogad bild
img_4733_4732_concat-x01.jpg
Sammanfogad beskrivningsbild
img_4733_4732_concat-x01desc02.jpg


2597 simple switcher fastspänning förenklad tillämpning (Vin max = 40 V):
Styrkort lödsida
4882_crop.jpg
img_4883.jpg
img_4887.jpg


Koppling från extern styrkabel till mikrokontrollern:
8031_rs422_02_crop.jpg

Sidovy med visningsenhet nedåt. Svart flatkabel, ie styrkabel synlig till höger.
img_4750.jpg

Sidovy med visningsenhet uppåt. Styrkabel synlig till vänster.
img_4754.jpg

IC-kretsar synliga på styrsidan.
img_4755.jpg

IC-kretsar synliga på styrsidan. Med 7x av dessa tre chips per delkort som utgör huvudkortet.
ULN2003A - High voltage, High current darlington transistor array
74x4514 - 4-to-16 line decoder/demultiplexer, input latches
TD62783AF - 8 channel high voltage source driver. Vccmax=50V Imax=400mA

4808_uln2003a.jpg
Enhet om tre chips som förekommer 7 ggr per kort med 28 x 16 flipdisk punkter.
4817_triple_block.jpg
Förtydligat kopplingsschema:
4817_triple_block_desc03.jpg
img_4756.jpg

IC-kretsar synliga på styrsidan samt svart flatkabel mellan styrkort och huvudkort.
img_4757.jpg

Svart 26-polig flatkabel mellan styrkort och huvudkort (med flipdiskar).
img_4809.jpg


Del av huvudkortets IC-kretsar synliga.
img_4758.jpg

Del av huvudkortets IC-kretsar synliga (zoom).
img_4759.jpg

Del av huvudkortets IC-kretsar synliga (mer zoom).
img_4760.jpg

Del av huvudkortets IC-kretsar synliga (zoom).
img_4761.jpg

Del av huvudkortets IC-kretsar synliga (zoom).
img_4762.jpg


Huvudkortet är uppdelat i 4 delar. Här syns en av skarvarna:
img_4849.jpg


Spalt mellan huvudkortet och avlångt rektangulärt kort till höger. Ingen kontakt verkar finnas mellan dessa kort.
img_4763.jpg


Sidovy passiv sida.
img_4765.jpg

Sidovy passiv sida. Anslutningspinnar för det avlånga rektangulära kortet synlig.
img_4766.jpg

Sidovy. IC-chips passiv sida.
img_4769.jpg

Typbeteckning på huvudkortets kretskort: “mobitec 162810D”
== Kolla == * Hur ansluter den 5-poliga externa kabeln till mikrokontrollern?
== Mer info ==
* image dump
* wikipedia: Flip-disc_display
* Wikipedia: List of 7400-series integrated circuits
* ULN2003A - Wikipedia: Array of seven NPN Darlington transistors capable of 500 mA, 50 V output
* ST490AB.pdf - Elektriskt sett likartad RS-422 transceiver till den som sitter på styrkortet.
* 2500vrms Isolated Profibus Rs485 Transceiver With.. - Kontakten på det demonterade styrkortet använder Profibus?
== Other reverse engineered flipdot displays ==
* ithub.com/openspaceaarhus/flipdot - Flipdot matrix hardware reverse engineered for controller software
* https://github.com/openspaceaarhus/flipdot/blob/master/flipper/master_setup.pdf - Flipdot matrix hardware reverse engineered schematic

projekt/flipdisk-mobitec.txt · Last modified: 2019/01/21 20:21 by magiskaroyken