User Tools

Site Tools


projekt:battre_dorrmottagare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:battre_dorrmottagare [2019/11/25 15:31]
magiskaroyken en.wikipedia.org/wiki/Loop_antenna
projekt:battre_dorrmottagare [2019/11/30 00:57] (current)
magiskaroyken syntaxfix
Line 3: Line 3:
 KM USB Reader v2 Multireader HF: Model: MU02087\\ KM USB Reader v2 Multireader HF: Model: MU02087\\
 \\ \\
-Låda: IMG-20191123-193047_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193047_crop.jpg?​250}}\\ +Låda: ​%%IMG-20191123-193047_crop.jpg%% \\ {{IMG-20191123-193047_crop.jpg?​250}}\\ 
-USB_kontakt: IMG-20191123-193116_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193116_crop.jpg?​250}}\\ +USB kontakt%%IMG-20191123-193116_crop.jpg%% \\ {{IMG-20191123-193116_crop.jpg?​250}}\\ 
-Undersida: IMG-20191123-193132_rot_crop_blanked.jpg\\ {{IMG-20191123-193132_rot_crop_blanked.jpg?​250}}\\ +Undersida: ​%%IMG-20191123-193132_rot_crop_blanked.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193132_rot_crop_blanked.jpg?​250}}\\ 
-Kretskort, undersida: IMG-20191123-193151_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193151_crop.jpg?​250}}\\ +Kretskort, undersida: ​%%IMG-20191123-193151_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193151_crop.jpg?​250}}\\ 
-Kretskort, sidovy: IMG-20191123-193222_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193222_crop.jpg?​250}}\\ +Kretskort, sidovy: ​%%IMG-20191123-193222_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193222_crop.jpg?​250}}\\ 
-Kretskort, sidovy: IMG-20191123-193344_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193344_crop.jpg?​250}}\\ +Kretskort, sidovy: ​%%IMG-20191123-193344_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193344_crop.jpg?​250}}\\ 
-Kretskort, sidovy: IMG-20191123-193405_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193405_crop.jpg?​250}}\\ +Kretskort, sidovy: ​%%IMG-20191123-193405_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193405_crop.jpg?​250}}\\ 
-Kretskort, sidovy: IMG-20191123-193418_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193418_crop.jpg?​250}}\\ +Kretskort, sidovy: ​%%IMG-20191123-193418_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193418_crop.jpg?​250}}\\ 
-Antenn: IMG-20191123-193429_crop.jpg\\ {{IMG-20191123-193429_crop.jpg?​250}}\\+Antenn: ​%%IMG-20191123-193429_crop.jpg%%\\ {{IMG-20191123-193429_crop.jpg?​250}}\\
  
 Antennen sitter på toppen i form av en rektangulär loopantenn (spole) med en löpbana på cirka 41 cm. Denna skulle kunna ersättas med en motsvarande med en cirkulär form som sitter närmare ytterväggen och därmed får bättre mottagning utan att göra mottagaren + USB tillgängligt för åverkan. Antennen sitter på toppen i form av en rektangulär loopantenn (spole) med en löpbana på cirka 41 cm. Denna skulle kunna ersättas med en motsvarande med en cirkulär form som sitter närmare ytterväggen och därmed får bättre mottagning utan att göra mottagaren + USB tillgängligt för åverkan.
projekt/battre_dorrmottagare.txt · Last modified: 2019/11/30 00:57 by magiskaroyken