User Tools

Site Tools


praktiska_elektroniktips

Ohms lag:

RS-232 asynkront

RS-232 med DB9 kontakt. Jord är pin-5, TX/RX är pin 2 och 3. Mät vilken pinne du får negativ spänning på cirka -10V för att undvika kortslutning. Nollmodemskabel mellan t.ex två datorer byter plats på pin 2 och 3 i kabeln.

Operativsystem

* FreeBSD (för x86 och ARM med MMU)
* RetroBSD (för MIPS processorer utan MMU)

Mikrokontrollers

* STM32F401 Nucleo64 - Mikrokontroller utvecklingskort ARM32
* Blue Pill - Mikrokontroller utvecklarkort ARM32

Enkortsdatorer

* Raspberry Pi - Raspberry Pi ARM32/64

Perferienheter

* WIZnet W3100A - WIZnet W3100A förenklad ethernet via I2C för mikrokontrollers
* Microchip ENC 28J60 - Microchip ENC 28J60 förenklad ethernet via SPI för mikrokontrollers

Manualer

* Manual Epson EH-TW3x00 (projektor Ludd , supportsida)

praktiska_elektroniktips.txt · Last modified: 2018/09/13 00:41 by magiskaroyken