User Tools

Site Tools


oeverlaemning

Överlämning

Här ska allt som handlar om styrelseöverlämningen finnas.

Ordföranden och Swedbank

På XP-el är det ordföranden som är fullmaktshavare gentemot Swedbank. För att denne ska få tillgång till bankkontot och få företräda XP-el krävs det att man skickar in blanketter till Swedbank. Det är den nya ordföranden som fyller i alla papper eftersom denne är vald av årsmötet och har därför rätt till det. Följande länk innehåller information från Swedbank: Ändra uppgifter

Blanketter

Följande blanketter skall fyllas i av den nya ordföranden:

I denna blankett är föreningen fullmaktsgivare och den nya ordföranden är fullmaktshavare. Stryk inte över:

  • Bankkort Buisness
  • Swish Företag
  • Allt under “Hantera konton mm”

Den nya ordföranden ska skriva under och det skall även finnas ett vittne till att det är den nya ordföranden skriver under avtalet under “Bevittning”

Därefter skall även följande blankett fyllas i

Vi ett vanligt ordförandebyte ändras:

  • Företrädare (nya ordföranden)
  • Internetbanksanvändare

Vid ändring av internetbanksanvändare skall den gamla ordföranden tas bort. Fyll i dennes namn och personnummer. Den nya ordföranden blir “Ny behörighetsanvändare”.

  • Glöm inte att fylla i “4. Fullmakt att täckna avtal i internetbanken” för den nya ordföranden

Kalender överlämning

Föregående styre ska ha förberett nästkommande styre så att de har nog “kött” på benen för att klara av nolle-P utan större problem.
Föregående styre ska i den mån det går stödja nästkommande styre under denna period.

LP 1LP 2LP 3LP 4XXXX-06-01Kommentarer
Påbörja inkörning med nya styretPåbörja överlämning till nya styretNya styret tar över (Överlämning ska vara gjord)

Administration

Stadgar.
Styrelseskåp.
Pärmar.

Ekonomi

3 kassor.
1 bankkonto.
SRT.
Ekonomisk berättelse.
Balans / resultat.

Återkommande utgifter

Domännamn: Hostas via Binero. Faktura kommer i början av mars

Marknadsföring

Föreningen finns för ALLA studenter på LTU. Därför ska det marknadsföras till alla studenter oavsett sektion och kårtillhörighet.

SRT

Vad det hjälper till med.
Ansvar och rättigheter.

Inhandling

Vart vi handlar till kiosken.
Verktyg och instrument.

Nycklar

Vad de går till.
DOs and DONTs.

Medlemsskåp

Nycklar till skåpen finns i ordförandeskåpet och ges ut i den mån de blir lediga och ges till behövande medlemmar.

Lösenord

Lösenordshanterare KeePass XC med databas synkning.

Hemsida

Saker att fixa med hemsidan vid överlämning: Ge lösenordet för xpel(at)datasektionen.com till nya ordföranden. Uppdatera xp-el.com/kontakta-oss/ med nya ordf. uppgifter.

Arbetssätt.
Vad som går vart.
DOs and DONTs.

Grov rekommenderad läsperiodskalender

LP 1LP 2LP 3LP 4Kommentarer
Administration Årsmöte Överlämning
Föreningen
SektionenNolleperioden Årsmöte Antal styrelsemöten bestäms av sittande Datasektionsstyrelse
KurserLödkursenKretskortskursenMPPK XP-el Kurser
LablokalernaXXXX>1ggr/LP, Koll med SRT hur kurser i lokalerna går
Övrigt Större städningen i lokalen >1ggr/LP

IT-dokumentation

oeverlaemning.txt · Last modified: 2018/10/21 08:40 by masterblaster