User Tools

Site Tools


labbsalar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
labbsalar [2017/11/09 08:21]
masterblaster
labbsalar [2017/11/09 08:30] (current)
masterblaster
Line 1: Line 1:
-====== Byta probinställning från x1 till x10 ======+====== Labbsalarna ====== 
 +XP-el har hand om labbsalarna A1519-A1522 på uppdrag av SRT. Vi fyller på med komponenter och går igenom multimetrarna,​ oscilloskopen och spänningskuberna varje läsperiod. Denna sida har för avsikt att dokumentera hur den processen går till och hur man hanterar problem som kan uppstå. 
 + 
 +===== Oscilloskop ===== 
 +==== Byta probinställning från x1 till x10 ====
 Ibland kan det hända att man råkar ändra försvagingen på proben eller i oscilloskopet. ​ Ibland kan det hända att man råkar ändra försvagingen på proben eller i oscilloskopet. ​
   - Se om du kan ändra inställning direkt på proben. Det finns en liten "​knapp"​ där man kan byta mellan x1 och x10   - Se om du kan ändra inställning direkt på proben. Det finns en liten "​knapp"​ där man kan byta mellan x1 och x10
Line 6: Line 10:
   - Starta oscilloskopet och koppla in proben   - Starta oscilloskopet och koppla in proben
   - Till höger på skärmen finns ett litet fönster som heter "​Channels"​. Det skall stå '10.0: 1' i grönt och gult.   - Till höger på skärmen finns ett litet fönster som heter "​Channels"​. Det skall stå '10.0: 1' i grönt och gult.
-  - Om det inte är rätt så välj kanal genom att trycka på '​1'​ eller '​2'​ på oscilloskopet. Det beror på vilken kanal som är felinställd. +  - Om det inte är rätt så välj kanal genom att trycka på '​1'​ eller '​2'​ på oscilloskopet. Det beror på vilken kanal som är felinställd. T.ex om den gröna kanalen är felinställd så ska du välja kanal 2
-  - Välj menyn //Probe// +  - Välj menyn //Probe// längst ner på skärmen. Det kommer då finnas ett gäng menyer och inställningar längst ner på skärmen såsom //Probe Check// och //Skew// 
-  - Rotera ratten med den pil som går medurs. Du kan då se längst ner på skärmen hur värdet under rubriken //probe// ändras. Rotera så att du får rätt värde.+  - Rotera ratten med den lysande gröna pilsymbolen ​som går medurs. Den sitter direkt till höger om skärmen. Du kan då se längst ner på skärmen hur värdet under rubriken //probe// ändras. Rotera så att du får rätt värde.
  
  
labbsalar.txt · Last modified: 2017/11/09 08:30 by masterblaster