User Tools

Site Tools


labbsalar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
labbsalar [2017/11/09 08:09]
130.240.54.94 created
labbsalar [2017/11/09 08:21]
masterblaster
Line 9: Line 9:
   - Välj menyn //Probe//   - Välj menyn //Probe//
   - Rotera ratten med den pil som går medurs. Du kan då se längst ner på skärmen hur värdet under rubriken //probe// ändras. Rotera så att du får rätt värde.   - Rotera ratten med den pil som går medurs. Du kan då se längst ner på skärmen hur värdet under rubriken //probe// ändras. Rotera så att du får rätt värde.
 +
 +
labbsalar.txt · Last modified: 2017/11/09 08:30 by masterblaster