User Tools

Site Tools


labbsalar

Labbsalarna

XP-el har hand om labbsalarna A1519-A1522 på uppdrag av SRT. Vi fyller på med komponenter och går igenom multimetrarna, oscilloskopen och spänningskuberna varje läsperiod. Denna sida har för avsikt att dokumentera hur den processen går till och hur man hanterar problem som kan uppstå.

Oscilloskop

Byta probinställning från x1 till x10

Ibland kan det hända att man råkar ändra försvagingen på proben eller i oscilloskopet.

  1. Se om du kan ändra inställning direkt på proben. Det finns en liten “knapp” där man kan byta mellan x1 och x10

Om det inte går att ändra försvagningen på proben så måste man se om inställningarna i oscilloskopet är rätt.

  1. Starta oscilloskopet och koppla in proben
  2. Till höger på skärmen finns ett litet fönster som heter “Channels”. Det skall stå '10.0: 1' i grönt och gult.
  3. Om det inte är rätt så välj kanal genom att trycka på '1' eller '2' på oscilloskopet. Det beror på vilken kanal som är felinställd. T.ex om den gröna kanalen är felinställd så ska du välja kanal 2.
  4. Välj menyn Probe längst ner på skärmen. Det kommer då finnas ett gäng menyer och inställningar längst ner på skärmen såsom Probe Check och Skew
  5. Rotera ratten med den lysande gröna pilsymbolen som går medurs. Den sitter direkt till höger om skärmen. Du kan då se längst ner på skärmen hur värdet under rubriken probe ändras. Rotera så att du får rätt värde.
labbsalar.txt · Last modified: 2017/11/09 08:30 by masterblaster