User Tools

Site Tools


kurs:loedkursen

Lödkursen

Beskrivning

Lödkursen är en introduktionskurs för totala nybörjare eller för de som vill repetera grundläggande lödningstekniker. I kursen får deltagarna en kort genomgång av hur man löder, praktiska tips och demonstration på hur man löder de vanligaste komponenterna. Efter genomgången får deltagarna ett eget kort att löda på.

Material

Sladdar

Resistorkort

Flow-kort

Multimetrar

Lödstationer (en per deltagare)

Mikroskop med kamera

Materialet som behövs för kursen T.ex. Filer, dokument och fysiskt material ska här vara listat

Bra att tänka på

Diverse bra att ha koll på saker som gäller för kursen

Saker att gå igenom

 • Delarna på en lödkolv och station
 • Temperaturer, lod, fluss och ventilation
 • Hur man löder ihop två sladdar
 • Hur man löder hålmonterat
 • Hur man löder ytmonterat
 • Hur man löder IC-kretsar
 • Kontinuitetsmätning
 • Analysera kvalité på lödning
 • Visa exempel på bra och dåliga lödningar

Schema

 1. Genomgång av grunderna (se “Saket att gå igenom”)
 2. Deltagarna får sladdar, resistorkort och flow-kortet. Arbeta i ordning sladd → resistorkort → flow-kort
 3. När kursanten har koll på resistorkortet kan de fortsätta med flow-kortet
 4. Deltagarna får själva löda sina kort och handledarna kan hjälpa till
 5. Låt deltagarna kontinuitetsmäta sina kretskort
 6. Låt dem även titta genom mikroskopet för att titta närmare på sina kort
kurs/loedkursen.txt · Last modified: 2018/09/07 13:39 by masterblaster