User Tools

Site Tools


info:xpel_lokal_anvandning

Ljuset i lokalen slås på med den vita fyrkantiga knappen till höger när man kommer in genom entrédörren.

xp5645_entrancedoor_left_light.jpg

Elmatning till labbänken fås genom att dra ut den röda nödsstopsknappen till vänster om entrédörren när man befinner sig i lokalen. Därefter trycker man in den gröna knappen ovanför den röda. Ibland kan även den röda nödstopsknappen i etsningsrummet till vänster om dess ingång behöva dras ut för att få igång elmatningen.

xp5645_entrancedoor_left_power_break.jpg

Etsningsrummets nödstopp:

xp5632_etch_right_power_break.jpg

En av lödkolvarna vid labbänken har egen spistimer som måste tryckas in på mitten av knappen för att slå på och av denna.

Internetåtkomst finns via de Ethernetuttag (8P8C) som finns i lokalen. IP-address fås via DHCP protokollet och anslutningen är NAT:ad med en TCP timeout på 60 minuter.

Dokumentation på utrustningen finns på labbänkens lab-PC. Slå på den och använd lösenordet på lappen så kommer dokumentationen i dess webbläsare någon minut senare. Dokumentationsfilerna finns även på den PC:n mitt i lokalen. Lab-PC:n har program för att göra en skärmdump från TDS340 oscilloskopen som klarar 100 MHz (500 MS/s).

När man lämnar XP-el lokalen skall man vidta dessa åtgärder:

  • Kontrollera att lödkolvar och annan brandfarlig utrustning är avslagen.
  • Slå av elförsörjningen till labbänken med den röda nödstopsknappen till vänster om entrédörren.
  • Stänga av ljuset med den fyrkantiga vita knappen till vänster om dörren
  • Använd dörröppningsknappen som finns på bilden nedan för att öppna dörren.

xp5712_entrancedoor_open_button00.jpg

Översikt för entrédörr:

xp5712_descriptions01.jpg

Brytaren i det lilla rummet.. rör ej..
img5722.jpg

Använd lagringslådan för Litiumbatterier
img5726.jpg img5728.jpg
info/xpel_lokal_anvandning.txt · Last modified: 2019/05/09 13:46 by magiskaroyken