User Tools

Site Tools


info:wiznet_w3100a

Ethernetmodul för 8-bit databus eller I2C anslutning (modell IIM7010A).

Ethernet module WIZnet IIM7010A datablad (pdf)
Ethernet hardware protocol stack WIZnet W3100A datablad (pdf)
Ethernet PHY Realtek RTL8201bl-lf datablad (pdf)

I/O ingångarna är 5V toleranta. Skada kan uppstå vid belastning av I/O anslutning på över 10 mA.

Pinout (sid 9 IIM7010A)
Funktion Pin
Vcc 3,3V JP1: 1, JP2: 24
GND JP1: 8, JP1: 13, JP1: 24, JP2: 1, JP2: 7, JP2: 13, JP2: 14, JP2: 23
MODE1~0 JP1: 26, JP1: 25
/INT JP1: 2
SCL JP2: 25
SDA JP2: 26

För I2C läge behöver SCL och SDA en pull-up till +3,3V via ett 4,7k Ω resistans. A8-A14 används som enhetsaddress A0-A6.

JP1 JP2
+3,3V 01 02 /INT #8P8C# GND 01 02
03 04 #Jack# 03 04
05 06 ###### 05 06
07 08 GND GND 07 08
09 10 09 10
11 12 11 12
GND 13 14 GND 13 14 GND
15 16 15 16
17 18 17 18
19 20 19 20
21 22 21 22
23 24 GND GND 23 24 +3,3V
Mode0 25 26 Mode1 SCL 25 26 SDA
27 28 27 28
M1 M0 Mode
0 0 Clocked
0 1 External clocked
1 0 Non-clocked
1 1 I2C interface

Mode1-0 är alla som standardläge “0”.

Bilder

Komponent Y1 = 25.000 MHz (saknas).

top?500
bottom?500

Länkar
info/wiznet_w3100a.txt · Last modified: 2018/09/13 00:43 by magiskaroyken