User Tools

Site Tools


info:wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:wiki [2017/11/04 06:00]
magiskaroyken enkel förklaring
info:wiki [2018/03/17 06:06] (current)
magiskaroyken bug i syntaxen för fetstil
Line 16: Line 16:
  
 <​sub>​subscript</​sub>​ och <​sup>​superscript</​sup>​. <​sub>​subscript</​sub>​ och <​sup>​superscript</​sup>​.
 +
 +En syntaxbug: Fet stil med ord1-understreck-ord2 får all text att bli fetstil då den inte slår av fetstil och dessutom aktiverar kursivstil. För att lösa det använd stjärna-stjärna-ord1-stärna-stjärna-understreck-understreck-mellanslag-understreck-mellanslag-understreck-understreck-stjärna-stjärna-ord2-stjärna-stjärna. Exempel:\\
 +**ord1**__ _ __**ord2**\\
 +
  
 Tabell med bilder.\\ Tabell med bilder.\\
info/wiki.txt · Last modified: 2018/03/17 06:06 by magiskaroyken