User Tools

Site Tools


info:wiki

Wiki är en ett sätt att tillhandahålla dokument där flera personer kan ändra dessa utan att det blir oklarheter om vem som gjort vad. Presentationssyntaxen är även förenklad så att det ska gå snabbt och lätt att skapa dokument. Där författaren kan koncentrera sig på innehållet istället för kommandosyntax.

Varje wikisida har en versionshistorik och en automatisk lista med länkar till densamma.

Nedan är en kort sammanställning av de vanligaste syntax exemplen man kan använda:

Lista med tre bilder.

Rad
Nyrad.

Fetstil kursiv

subscript och superscript.

En syntaxbug: Fet stil med ord1-understreck-ord2 får all text att bli fetstil då den inte slår av fetstil och dessutom aktiverar kursivstil. För att lösa det använd stjärna-stjärna-ord1-stärna-stjärna-understreck-understreck-mellanslag-understreck-mellanslag-understreck-understreck-stjärna-stjärna-ord2-stjärna-stjärna. Exempel:
ord1 _ ord2

Tabell med bilder.

Centrerad rubrik
Rubrik1 Rubrik2

Preformatterad ascii för kodutdrag etc:

#define E0_STEP_PIN   = 49
#define E0_DIR_PIN    = 47
#define E0_ENABLE_PIN = 48

Länk till lokal pdf fil

Extern länk

Lokal videofil

info/wiki.txt · Last modified: 2018/03/17 06:06 by magiskaroyken