User Tools

Site Tools


info:symaskin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:symaskin [2017/11/04 05:34]
magiskaroyken -bildref wikipedia
info:symaskin [2017/11/04 07:57] (current)
2.248.159.106 Ända -> Enda
Line 3: Line 3:
 {{bettan.jpg?​400}} {{bettan.jpg?​400}}
  
-Är du sugen på att pyssla lite med mjuk hårdvara? Då kan XP-el'​s symaskin komma väl till hands. Som medlem är det ända du behöver en rulle sytråd. ​+Är du sugen på att pyssla lite med mjuk hårdvara? Då kan XP-el'​s symaskin komma väl till hands. Som medlem är det enda du behöver en rulle sytråd. ​
  
  
info/symaskin.txt · Last modified: 2017/11/04 07:57 by 2.248.159.106