User Tools

Site Tools


info:raspberry_pi

“Raspberry Pi” är en ARM32/64 @ 700-1400 MHz enkortsdator baserad på Broadcoms BCM283x system-on-chip (SoC).

Snabbfakta
Egenskap Värde
Arkitektur 32/64-bit ARM Cortex-A
Flashminne SD-kort
RAM 256 - 1024 MB
Hastighet 700 - 1400 MHz max
Kärnor 1 - 4
Spänning 5 V
GPIO 17 - 21 stycken
A/D -
Enheter SPI 125 MHz, I2C, USART 25 Mbit/s, I²S, I²C, USB-A 480 Mbit/s mm
Elmatning via MicroUSB
Debug
GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz
Video Komposit (CVBS), HDMI
Flashkort som används
Modell Typ
Raspberry Pi 1A SD (fullstor)
Raspberry Pi 1B SD (fullstor)
Raspberry Pi 1A+ MicroSDHC
Raspberry Pi 1B+ MicroSDHC
Raspberry Pi 2B MicroSDHC
Raspberry Pi 2B v1.2 MicroSDHC
Raspberry Pi 3B MicroSDHC
Raspberry Pi 3B+ MicroSDHC
Raspberry Pi Zero v1.2, v1.3, W MicroSDHC

Minsta strömförbrukning är cirka ~100 mA. Därmed blir batteridrift komprometterad. Maximal strömåtgång vid 5 V DC är 1.34 A.

Alternativ: Orange Pi, Banana Pi

Konsol på Raspberry Pi W

* Raspberry Pi Zero - programming over usb! (part 2) MicroUSB kabel.

Standardinloggning: pi/raspberry
config.txt
dtoverlay=dwc2

cmdline.txt
Efter 'rootwait' lägg in “modules-load=dwc2,g_ether”.

SSH “raspberrypi.local”.

Video: IDC 2-pin “TV” till Y-komponent till en Kompositevideoingång.

Pinout Raspberry Pi 1B
I/O list “P1”
N Funktion Pin Funktion
#1 3.3V PWR 1 2
#2 I2C1 SDA 3 4
#3 I2C1 SCL 5 6
#4 GPIO 4 7 8
#5 GND 9 10
#6 11 12
#7 13 14
#8 15 16
#9 3.3V PWR 17 18 GPIO 24
#10 SPI0 MOSI 19 20 GND
#11 SPI0 MISO 21 22 GPIO 25
#12 SPI0 SCLK 23 24 SPI0 CS0
#13 25 26
Mer information
info/raspberry_pi.txt · Last modified: 2018/09/13 04:29 by magiskaroyken