User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340_trigger_illustrerad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:oscilloskop_tektronix_tds_340_trigger_illustrerad [2018/03/16 22:19]
magiskaroyken omskrivningar
info:oscilloskop_tektronix_tds_340_trigger_illustrerad [2018/03/16 22:21] (current)
magiskaroyken ej färdig
Line 1: Line 1:
 +EJ FÄRDIG\\
 Hur man ställer in oscilloskopet att trigga ett eller flera svep beroende av flankriktning och signalnivå.\\ Hur man ställer in oscilloskopet att trigga ett eller flera svep beroende av flankriktning och signalnivå.\\
  
info/oscilloskop_tektronix_tds_340_trigger_illustrerad.txt · Last modified: 2018/03/16 22:21 by magiskaroyken