User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340_skarmdump_illustrerad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:oscilloskop_tektronix_tds_340_skarmdump_illustrerad [2017/09/20 14:52] (current)
magiskaroyken utbruten ur [[info:oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad]]
Line 1: Line 1:
 +Skärmdumpning ("​print screen"​) stödjs via asynkron RS-232 38400 8N1 (.bmp/.pcx) till Lab-PC:n:
 +
 +{{tds340_vgasignal_example.png}}
 +
 +RS-232 DB9F kontakt finns på baksidan av lab-PC:n för att ansluta TDS 340 oscilloskopet. Kör sedan mottagningsprogrammet "<​nowiki>​tds340_rs232_receive_hardcopy</​nowiki>"​ i lab-PC:ens hemkatalog. Tryck på oscilloskopets knapp "​**Utility**",​ tryck på knappen till höger om "​On/​Stby"​ tills det står på "​I/​O"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0017.png?​320}}\\
 +{{tds340_dump170920_0018.png?​320}}\\
 +{{tds340_dump170920_0019.png?​320}}
 +
 +Tryck på knappen under skärmen där det står "Hcp Port" och välj "​RS-232"​ till höger.\\
 +{{tds340_dump170920_0020.png?​320}}
 +
 +Tryck på knappen under "​RS-232",​ välj "Baud rate" till "​38400"​ till höger om skärmen.\\
 +{{tds340_dump170920_0021.png?​320}}
 +
 +Välj "Hard flagging"​ till "​On"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0022.png?​320}}
 +
 +Välj "Soft flagging"​ till "​Off"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0023.png?​320}}
 +
 +Välj "​-more- 1 of 2". Välj "​EOL"​ till "​LF"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0024.png?​320}}
 +
 +Välj "​Parity"​ till "​None"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0025.png?​320}}
 +
 +Välj "Stop bits" till "​1"​.\\
 +{{tds340_dump170920_0026.png?​320}}
 +
 +Välj "​Delay"​ till "0 s".\\
 +{{tds340_dump170920_0027.png?​320}}
 +
 +Tryck på knappen under "Hcp Layout"​ och välj "​Portrait"​ till höger.\\
 +{{tds340_dump170920_0028.png?​320}}
 +
 +Tryck på knappen under "Hcp format"​ och välj "​-more- 1 of 3" till höger\\
 +{{tds340_dump170920_0029.png?​320}}
 +
 +och välj sedan "PCX PC Paintbrush mono image file format"​ till höger.\\
 +{{tds340_dump170920_0030.png?​320}}\\
 +{{tds340_dump170920_0043_hybrid.png?​320}}
 +
 +Därefter är oscilloskopet redo att skicka en skärmdump närsomhelst du trycker på oscilloskopets "​**Hardcopy**"​ knapp. Skärmdumpningsfilerna får sedan namnet hcopy0000.bin hcopy0001.bin osv och kan visas med kommandot "​xv"​. Ett tips är att skriva "<​nowiki>​repeat 100 ~/​tds340_rs232_receive_hardcopy</​nowiki>"​ om man vill läsa in många skärmdumpar snabbt utan att röra PC:n. Varje skärmdump tar cirka 10 sekunder.
  
info/oscilloskop_tektronix_tds_340_skarmdump_illustrerad.txt · Last modified: 2017/09/20 14:52 by magiskaroyken