User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340_skarmdump_illustrerad

Skärmdumpning (“print screen”) stödjs via asynkron RS-232 38400 8N1 (.bmp/.pcx) till Lab-PC:n:

RS-232 DB9F kontakt finns på baksidan av lab-PC:n för att ansluta TDS 340 oscilloskopet. Kör sedan mottagningsprogrammet “tds340_rs232_receive_hardcopy” i lab-PC:ens hemkatalog. Tryck på oscilloskopets knapp “Utility”, tryck på knappen till höger om “On/Stby” tills det står på “I/O”.


Tryck på knappen under skärmen där det står “Hcp Port” och välj “RS-232” till höger.

Tryck på knappen under “RS-232”, välj “Baud rate” till “38400” till höger om skärmen.

Välj “Hard flagging” till “On”.

Välj “Soft flagging” till “Off”.

Välj “-more- 1 of 2”. Välj “EOL” till “LF”.

Välj “Parity” till “None”.

Välj “Stop bits” till “1”.

Välj “Delay” till “0 s”.

Tryck på knappen under “Hcp Layout” och välj “Portrait” till höger.

Tryck på knappen under “Hcp format” och välj “-more- 1 of 3” till höger

och välj sedan “PCX PC Paintbrush mono image file format” till höger.

Därefter är oscilloskopet redo att skicka en skärmdump närsomhelst du trycker på oscilloskopets “Hardcopy” knapp. Skärmdumpningsfilerna får sedan namnet hcopy0000.bin hcopy0001.bin osv och kan visas med kommandot “xv”. Ett tips är att skriva “repeat 100 ~/tds340_rs232_receive_hardcopy” om man vill läsa in många skärmdumpar snabbt utan att röra PC:n. Varje skärmdump tar cirka 10 sekunder.

info/oscilloskop_tektronix_tds_340_skarmdump_illustrerad.txt · Last modified: 2017/09/20 14:52 by magiskaroyken