User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad [2019/05/21 07:22]
magiskaroyken imgXXXX_crop_tektronix_tds340_front.xxx
info:oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad [2019/05/21 07:24] (current)
magiskaroyken illustrationsbild
Line 1: Line 1:
-Tektronix TDS 340 är ett digitalt oscilloskop med en analog bandbredd på 100 MHz och en samplingshastighet på 500 MS/s i 2 kanaler. Samt möjlighet till extern trigger och FFT <​sub>​(användarmanual sid 79)</​sub>​.+Tektronix TDS 340 är ett digitalt oscilloskop med en analog bandbredd på **100 MHz** och en samplingshastighet på **500 MS/s** i 2 kanaler. Samt möjlighet till extern trigger och FFT <​sub>​(användarmanual sid 79)</​sub>​.
  
-{{img4824_crop_tektronix_tds340_front.png?​250}}\\ +{{img5011_crop_tektronix_tds340_front.jpg?​500}}\\
-{{img4824_crop_tektronix_tds340_front_rot-001.jpg?​250}}\\ +
-{{img5011_crop_tektronix_tds340_front.png?​250}}\\ +
-{{img5011_crop_tektronix_tds340_front.jpg?​250}}\\+
  
 Illustrerad snabbgenomgång:​ Illustrerad snabbgenomgång:​
info/oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad.txt · Last modified: 2019/05/21 07:24 by magiskaroyken