User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad

Tektronix TDS 340 är ett digitalt oscilloskop med en analog bandbredd på 100 MHz och en samplingshastighet på 500 MS/s i 2 kanaler. Samt möjlighet till extern trigger och FFT (användarmanual sid 79).

img5011_crop_tektronix_tds340_front.jpg

Illustrerad snabbgenomgång:

Slå på elmatningen till oscilloskopet med knappen “On/Stby” under skärmen, på dess vänstra sida.

Startmeddelandet försvinner genom att trycka knappen “Clear menu” under skärmen, på dess högra sida

Välj inkanal genom att trycka på “CH 1” eller “CH 2”.

Knappen “Vertical menu” ger möjlighet att välja DC, AC och Jord (användarmanual sid 52).

Känslighet ställs in med vredet under “Vertical menu” 2 mV - 10 V (volt/div).

Exempel 20 mV Exempel 5 mV

Svephastighet ställs in med vredet under “Horizontal menu” 10 S/s - 500 MS/s (samples/sekund).

Exempel 5 ms
Exempel 25 ms

Uppdateringstyp ställs in med knappen “Acquire” välj “Stop after R/S button” längst ner på skärmen. Välj på skärmens högersida sedan “Run/Stop button only” som läser av insignal kontinuerligt tills detta stoppas eller startas med knappen “Run/Stop”. Alternativet “Single acquistion sequence” på skärmens högersida samplar ett svep när knappen “Run/Stop” trycks in (user manual sid 73 + programmer sid 67). Detta kombinerat med triggerfunktionen ger en mycket bra frysbild av signaler.

Start-stopp läge i “stopp” Start-stopp läge i “kör” (kontinuerligt)
Singelsvep läge i “kör” (samplar) Singelsvep läge i “stopp” (fryst)

Rutmönster ställs in via knappen “Display”. Längst ner på skärmen finns sedan valet “Graticule” där man kan välja rutmönster med knapparna på höger sida om skärmen.

För att rensa skärmen från menyer tryck “Clear menu” under skärmen, på dess högra sida. Information om triggerfunktionerna finns på separat sida.

Slå av elmatningen till oscilloskopet med knappen “On/Stby” när du är färdig eftersom annars kör det igång direkt när nästa person slår på elen till labbänken.

Hur man skärmdumpar oscilloskopet kan du läsa om i TDS 340 skärmdumps guide.

Manualer på engelska om för oscilloskopet Tektronix TDS 340:

Användarmanual (pdf)

Programmeringsmanual (pdf)

Teknisk referensmanual (pdf)

Servicemanual (pdf)

info/oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad.txt · Last modified: 2019/05/21 07:24 by magiskaroyken