User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:oscilloskop_tektronix_tds_340 [2017/09/20 14:22]
magiskaroyken stavfel
info:oscilloskop_tektronix_tds_340 [2017/09/20 15:06] (current)
magiskaroyken korrigeringar och fetstil för knappar
Line 3: Line 3:
 Snabbgenomgång som text: ([[info:​oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad|illustrerad]]) Snabbgenomgång som text: ([[info:​oscilloskop_tektronix_tds_340_illustrerad|illustrerad]])
  
-Slå på elmatningen till oscilloskopet med knappen "​On/​Stby"​.+Slå på elmatningen till oscilloskopet med knappen "**On/Stby**".
  
-Välj inkanal ​genom att tryck "CH 1" eller "CH 2".+Startmeddelandet försvinner ​genom att trycka knappen ​"**Clear menu**" ​under skärmen, på dess högra sida.
  
-Knappen "​Vertical menu" ger möjlighet att välja DC, AC och Jord <​sub>​(sid 52)</​sub>​.+Välj inkanal genom att trycka på "**CH 1**" eller "**CH 2**"​. 
 + 
 +Knappen "**Vertical menu**" ger möjlighet att välja DC, AC och Jord <​sub>​(sid 52)</​sub>​.
  
 Känslighet ställs in med vredet under "​Vertical menu" 2 mV - 10 V (volt/div). Känslighet ställs in med vredet under "​Vertical menu" 2 mV - 10 V (volt/div).
Line 13: Line 15:
 Svephastighet ställs in med vredet under "​Horizontal menu" 10 S/s - 500 MS/s (samples/​sekund). Svephastighet ställs in med vredet under "​Horizontal menu" 10 S/s - 500 MS/s (samples/​sekund).
  
-Uppdateringstyp ställs in med knappen "​Acquire"​ välj "Stop after R/S button"​ längst ner på skärmen. Välj på skärmens högersida sedan "​Run/​Stop button only" ​som läser ​av insignal kontinuerligt tills detta stoppas eller startas med knappen "​Run/​Stop"​. Alternativet "​Single acquistion sequence"​ på skärmens högersida samplar ett svep när knappen "​Run/​Stop"​ trycks in <​sub>​(user manual sid 73 + programmer sid 67)</​sub>​. Detta kombinerat med triggerfunktionen ger en mycket bra frysbild av signaler.+Uppdateringstyp ställs in med knappen "**Acquire**" välj "Stop after R/S button"​ längst ner på skärmen. Välj därefter ​på skärmens högersida sedan "​Run/​Stop button only" ​för att läsa av insignal kontinuerligt tills denna stoppas eller startas med knappen "**Run/Stop**". Alternativet ​är "​Single acquistion sequence" ​valet på skärmens högersida ​som samplar ett svep när knappen "​Run/​Stop"​ trycks in<​sub>​(user manual sid 73 + programmer sid 67)</​sub>​. Detta kombinerat med triggerfunktionen ger en mycket bra frysbild av signaler.
  
-Rutmönster ställs in via knappen "​Display"​. Längst ner på skärmen finns sedan valet "​Graticule"​ där man kan välja rutmönster med knapparna på höger sida om skärmen.+Rutmönster ställs in via knappen "**Display**". Längst ner på skärmen finns sedan valet "​Graticule"​ där man kan välja rutmönster med knapparna på höger sida om skärmen.
  
-För att rensa skärmen från menyer tryck "Clear menu".+För att rensa skärmen från menyer tryck "**Clear menu**".
  
-Slå av elmatningen till oscilloskopet med knappen “On/​Stby” när du är färdig eftersom annars kör det igång direkt när nästa person slår på elen till labbänken. ​+Slå av elmatningen till oscilloskopet med knappen “**On/Stby**” när du är färdig eftersom annars kör det igång direkt när nästa person slår på elen till labbänken. ​
  
 Skärmdumpning stödjs via asynkron RS-232 38400 8N1 (.bmp/.pcx) till Lab-PC:n: Skärmdumpning stödjs via asynkron RS-232 38400 8N1 (.bmp/.pcx) till Lab-PC:n:
Line 25: Line 27:
 {{tds340_vgasignal_example.png}} {{tds340_vgasignal_example.png}}
  
-RS-232 DB9F kontakt finns på baksidan av lab-PC:n för att ansluta TDS 340 oscilloskopet. Kör sedan mottagningsprogrammet "​tds340_rs232_receive_hardcopy"​ i lab-PC:ens hemkatalog. Tryck på oscilloskopets knapp "​Utility",​ tryck på knappen till höger om "​On/​Stby"​ tills det står på "​I/​O"​. Tryck på knappen under skärmen där det står "Hcp Port" och välj "​RS-232"​ till höger. Tryck på knappen under "​RS-232",​ välj "Baud rate" till "​38400"​ till höger om skärmen. Välj "Hard flagging"​ till "​On"​. Välj "Soft flagging"​ till "​Off"​. Välj "​-more- 1 of 2". Välj "​EOL"​ till "​LF"​. Välj "​Parity"​ till "​None"​. Välj "Stop bits" till "​1"​. Välj "​Delay"​ till "0 s". Tryck på knappen under "Hcp Layout"​ och välj "​Portrait"​ till höger. Tryck på knappen under "Hcp format"​ och välj "​-more- 1 of 3" till höger och välj sedan "PCX PC Paintbrush mono image file format"​ till höger. Därefter är oscilloskopet redo att skicka en skärmdump närsomhelst du trycker på oscilloskopets "​Hardcopy"​ knapp. Skärmdumpnings filerna får sedan namnet hcopy0000.bin hcopy0001.bin osv och kan visas med kommandot "​xv"​. Ett tips är att skriva "​repeat 100 ~/​tds340_rs232_receive_hardcopy"​ om man vill läsa in många skärmdumpar utan att röra PC:n.+RS-232 DB9F kontakt finns på baksidan av lab-PC:n för att ansluta TDS 340 oscilloskopet. Kör sedan mottagningsprogrammet "<​nowiki>​tds340_rs232_receive_hardcopy</​nowiki>​" i lab-PC:ens hemkatalog. Tryck på oscilloskopets knapp "**Utility**", tryck på knappen till höger om "​On/​Stby"​ tills det står på "​I/​O"​. Tryck på knappen under skärmen där det står "Hcp Port" och välj "​RS-232"​ till höger. Tryck på knappen under "​RS-232",​ välj "Baud rate" till "​38400"​ till höger om skärmen. Välj "Hard flagging"​ till "​On"​. Välj "Soft flagging"​ till "​Off"​. Välj "​-more- 1 of 2" ​och sedan "​EOL"​ till "​LF"​. Välj "​Parity"​ till "​None"​. Välj "Stop bits" till "​1"​. Välj "​Delay"​ till "0 s". Tryck på knappen under "Hcp Layout"​ och välj "​Portrait"​ till höger. Tryck på knappen under "Hcp format"​ och välj "​-more- 1 of 3" till höger och välj sedan "PCX PC Paintbrush mono image file format"​ till höger. Därefter är oscilloskopet redo att skicka en skärmdump närsomhelst du trycker på oscilloskopets "**Hardcopy**" knapp. Skärmdumpnings filerna får sedan namnet hcopy0000.bin hcopy0001.bin osv och kan visas med kommandot "​xv"​. Ett tips är att skriva "​repeat 100 ~/​tds340_rs232_receive_hardcopy"​ om man vill läsa in många skärmdumpar utan att röra PC:n.
  
 Manualer på engelska: Manualer på engelska:
info/oscilloskop_tektronix_tds_340.txt · Last modified: 2017/09/20 15:06 by magiskaroyken