User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_tektronix_tds_340

Tektronix TDS 340 är ett digitalt oscilloskop med en analog bandbredd på 100 MHz och en samplingshastighet på 500 MS/s i 2 kanaler. Samt möjlighet till extern trigger och FFT (sid 79).

Snabbgenomgång som text: (illustrerad)

Slå på elmatningen till oscilloskopet med knappen “On/Stby”.

Startmeddelandet försvinner genom att trycka knappen “Clear menu” under skärmen, på dess högra sida.

Välj inkanal genom att trycka på “CH 1” eller “CH 2”.

Knappen “Vertical menu” ger möjlighet att välja DC, AC och Jord (sid 52).

Känslighet ställs in med vredet under “Vertical menu” 2 mV - 10 V (volt/div).

Svephastighet ställs in med vredet under “Horizontal menu” 10 S/s - 500 MS/s (samples/sekund).

Uppdateringstyp ställs in med knappen “Acquire” välj “Stop after R/S button” längst ner på skärmen. Välj därefter på skärmens högersida sedan “Run/Stop button only” för att läsa av insignal kontinuerligt tills denna stoppas eller startas med knappen “Run/Stop”. Alternativet är “Single acquistion sequence” valet på skärmens högersida som samplar ett svep när knappen “Run/Stop” trycks in. (user manual sid 73 + programmer sid 67). Detta kombinerat med triggerfunktionen ger en mycket bra frysbild av signaler.

Rutmönster ställs in via knappen “Display”. Längst ner på skärmen finns sedan valet “Graticule” där man kan välja rutmönster med knapparna på höger sida om skärmen.

För att rensa skärmen från menyer tryck “Clear menu”.

Slå av elmatningen till oscilloskopet med knappen “On/Stby” när du är färdig eftersom annars kör det igång direkt när nästa person slår på elen till labbänken.

Skärmdumpning stödjs via asynkron RS-232 38400 8N1 (.bmp/.pcx) till Lab-PC:n:

RS-232 DB9F kontakt finns på baksidan av lab-PC:n för att ansluta TDS 340 oscilloskopet. Kör sedan mottagningsprogrammet “tds340_rs232_receive_hardcopy” i lab-PC:ens hemkatalog. Tryck på oscilloskopets knapp “Utility”, tryck på knappen till höger om “On/Stby” tills det står på “I/O”. Tryck på knappen under skärmen där det står “Hcp Port” och välj “RS-232” till höger. Tryck på knappen under “RS-232”, välj “Baud rate” till “38400” till höger om skärmen. Välj “Hard flagging” till “On”. Välj “Soft flagging” till “Off”. Välj “-more- 1 of 2” och sedan “EOL” till “LF”. Välj “Parity” till “None”. Välj “Stop bits” till “1”. Välj “Delay” till “0 s”. Tryck på knappen under “Hcp Layout” och välj “Portrait” till höger. Tryck på knappen under “Hcp format” och välj “-more- 1 of 3” till höger och välj sedan “PCX PC Paintbrush mono image file format” till höger. Därefter är oscilloskopet redo att skicka en skärmdump närsomhelst du trycker på oscilloskopets “Hardcopy” knapp. Skärmdumpnings filerna får sedan namnet hcopy0000.bin hcopy0001.bin osv och kan visas med kommandot “xv”. Ett tips är att skriva “repeat 100 ~/tds340rs232receive_hardcopy” om man vill läsa in många skärmdumpar utan att röra PC:n.

Manualer på engelska:

Oscilloskop Tektronix TDS 340 Användarmanual (pdf)

Oscilloskop Tektronix TDS 340 Programmeringsmanual (pdf)

Oscilloskop Tektronix TDS 340 Teknisk referensmanual (pdf)

Oscilloskop Tektronix TDS 340 Servicemanual (pdf)

info/oscilloskop_tektronix_tds_340.txt · Last modified: 2017/09/20 15:06 by magiskaroyken