User Tools

Site Tools


info:oscilloskop_lecroy_9354al

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:oscilloskop_lecroy_9354al [2019/11/30 00:48]
magiskaroyken bild i drift med 4-kanaler
info:oscilloskop_lecroy_9354al [2019/11/30 00:54] (current)
magiskaroyken tips om reset + illustration
Line 18: Line 18:
  
 **CR2032 batteriet i oscilloskopet måste bytas till ett laddningsbart dito!!** Se länkar nedan från t.ex ELFA\\ **CR2032 batteriet i oscilloskopet måste bytas till ett laddningsbart dito!!** Se länkar nedan från t.ex ELFA\\
 +
 +Reset av oscilloskopet kan åstadkommas genom att simultant trycka in knapparna: "Auto setup" + "Top menu" + "​Return"​\\
 +{{:​projekt:​img5007_crop04_general_reset.jpg?​400}}\\
  
 [[https://​www.dontscrapit.com/​Virginia-/​Lecroy-9354AL-500-mhz-4-channel-2-ghz-sampling-scope-partpic-1.jpg|Exempel på användning med 4-kanaler samtidigt]]\\ [[https://​www.dontscrapit.com/​Virginia-/​Lecroy-9354AL-500-mhz-4-channel-2-ghz-sampling-scope-partpic-1.jpg|Exempel på användning med 4-kanaler samtidigt]]\\
info/oscilloskop_lecroy_9354al.txt · Last modified: 2019/11/30 00:54 by magiskaroyken