User Tools

Site Tools


info:microchip_enc_28j60

Ethernetchip och modul för anslutning via SPI.

Stand-alone Ethernet controller chip Microchip ENC 28J60 datablad (pdf)

Drivs med 3,3 volt DC. I/O ingångarna är 5V toleranta. Skada kan uppstå vid belastning av I/O anslutning överstigande 8 mA.

Modulpinout
Funktion Pin Funktion
CLK 1 2 INT
WOL 3 4 SO
SI 5 6 SCK
CS 7 8 RST
VCC 9 10 GND

Ethernetjack med integrerad signaltransformator: HR911105A

Lysdiod grön (vänster) = Länk. Gul (höger) = Aktivitet.

Standard som stödjs: 10/100/1000Base-T
Standard som används: 10BASE-T half-duplex

Automatisk polaritetsdetektion och korrektion.

Anslutning till Raspberry Pi 1B
Koppling till Raspberry Pi I/O list
N Funktion Pin Funktion
#1 1 2
#2 3 4
#3 5 6
#4 7 8
#5 9 10
#6 11 12
#7 13 14
#8 15 16
#9 VCC 17 18
#10 SI 19 20 GND
#11 SO 21 22 INT
#12 SCK 23 24 CS
#13 25 26
Länkar
info/microchip_enc_28j60.txt · Last modified: 2018/09/13 01:40 by magiskaroyken