User Tools

Site Tools


info:laserskaerare

Laserskärning

Rutiner för operation av laser

Checklista

Start och inställning före körning

 1. Kontrollera att lasern inte används av någon annan.
 2. Starta ventilationen vid arbetsbänkarna i huvudlokalen. Om den gröna knappen lyser är ventilationen redan igång. I sådana fall ska knappen tryckas på för att nollställa timern. Ventilationen går på en timer och stänger av sig själv automatiskt efter tre timmar.
 3. Öppna spjället ovanför luftfilterlådan på vänstra väggen.
 4. Starta fläkten genom att vrida strömställaren på gula lådan till läge 2.
 5. Kontrollera och avlägsna främmande föremål från arbetsområdet, både närmast utanför och i laserlådan. Endast det bi-kakemönstrade underlägget ska vara kvar.
 6. Se till att dörren till rummet är stängd.
 7. Starta lasern genom att vrida strömställaren på gula lådan till läge 3. Kontrollera att både kompressor samt kylaggregat startat.
 8. Placera det material du ska skära/gravera på skärbädden. Var vaksam om ifall linsen tar i materialet. Är linsen för låg, höj den genom att hålla i linsen och samtidigt lossa den röda låsskruven, flytta upp linsen och dra åt låsskruven. Placera materialet på lämpligt ställe på skärbädden.
 9. Starta programmet “Lasersaur” på datorn. Öppna din fil och ställ in dem inställningar du ska ha till höger på skärmen.
 10. Ställ in fokus med hjälp av kalibreringsblock:
  .1 I programmet, klicka först på knappen “move” och sedan klicka dit du vill flytta laserhuvudet. Flytta laserhuvudet till ett lämpligt ställe ovanför materialet eller skjut materialet in under linsen. OBS! Flytta inte huvudet för hand.
  .2 Använd kalibreringsblock från lådan. Denna ska det stå “27” på. Placera kalibreringsblocket under linsen, lossa låsskruven och sänk ner linsen mot kalibreringsblocket. Dra åt låsskruven. Lägg tillbaka kalibreringsblocket i dess låda.
 11. Använd programmet för att förflytta huvudet till dem yttre kanterna av ditt mönster. Kontrollera att huvudet alltid stannar inom materialet som ska bearbetas.
 12. Redo för att skära/gravera!
  .1 Ta en snabb överblick för att se om allting är som det ska.
  .2 Ta på skyddsglasögon.
  .3 Stäng luckan.
  .4 I programmet, tryck på kör.

Under körning

 1. Kontrollera att lasern skär/graverar som väntat.
 2. Kontrollera att rök som bildas dras ut.
 3. Kontrollera att temperaturen kylaren visar ej blir för hög.

Ny körning

 1. Vänta med att öppna luckan tills all rök evakuerats.
 2. Öppna luckan, avlägsna materialet och kontrollera att resultatet är som förväntat.
 3. Repetera från punkt 7.

Avstängning efter körning

 1. Vänta med att öppna luckan tills all rök evakuerats.
 2. Öppna luckan, avlägsna materialet och kontrollera att resultatet är som förväntat.
 3. Om kylaggregatet visar en temperatur på över 30°C, låt den köra tills den stannar. Stäng sedan av genom att vrida strömställaren på gula lådan till 1.
 4. Stäng spjället. Stäng eventuellt av ventilationen vid arbetsbänkarna.
 5. Stäng av datorn.

Snabb checklista

 1. Kontrollera att lasern inte används av någon annan.
 2. Starta ventilationen / påbörja en ny 3-timmarsperiod.
 3. Öppna spjället.
 4. Starta fläkten, läge 2.
 5. Rensa arbetsområdet.
 6. Stäng dörren.
 7. Starta lasern, läge 3.
 8. Placera ditt material.
 9. Starta program och bestäm inställningar.
 10. Ställ in fokus mot ytan [Fokusbricka = 27 mm] OBS! Flytta inte huvudet för hand.
 11. Kontrollera att lasern kommer hålla sig inom materialet.
 12. Redo för att skära/gravera!
  .1 Överblick.
  .2 Ta på skyddsglasögon.
  .3 Stäng luckan.
  .4 I programmet, tryck på kör.

img5701.jpg

info/laserskaerare.txt · Last modified: 2019/05/09 13:45 by magiskaroyken