User Tools

Site Tools


info:laser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:laser [2019/05/10 06:14]
magiskaroyken :info:laserskärare - Rutiner för användning av laser
info:laser [2019/05/10 06:17] (current)
magiskaroyken kort
Line 1: Line 1:
 Hösten 2018 köpte XP-el in en laserskärare Hösten 2018 köpte XP-el in en laserskärare
 LÄGG IN MER INFO HÄR LÄGG IN MER INFO HÄR
 +
 +Lasern är infraröd och har en effekt på 100 W. Godkänd operatörskurs krävs för användning.\\
  
 * [[:​info:​laserskärare|Rutiner för användning av laser]] * [[:​info:​laserskärare|Rutiner för användning av laser]]
info/laser.txt · Last modified: 2019/05/10 06:17 by magiskaroyken