User Tools

Site Tools


info:internetatkomst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:internetatkomst [2017/09/20 00:10]
magiskaroyken Internetåtkomst beskrivning
info:internetatkomst [2017/09/20 00:15] (current)
magiskaroyken image syntax ordnad
Line 5: Line 5:
 NAT gör att flera datorer på det lokala nätverket kan använda en IP-address utåt sett. Det har också konsekvensen att utomstående ej kan addressera interna datorer direkt. NAT gör att flera datorer på det lokala nätverket kan använda en IP-address utåt sett. Det har också konsekvensen att utomstående ej kan addressera interna datorer direkt.
  
-[[image:​xp5645_ethjack01.jpg]]+{{image:​xp5645_ethjack01.jpg?200}}
  
info/internetatkomst.txt · Last modified: 2017/09/20 00:15 by magiskaroyken