User Tools

Site Tools


info:internetatkomst

Internetåtkomst i xp-el lokalen finns att tillgå via de uttag med 8P8C kontakt som finns i lokalen. IP-address fås via DHCP protokollet och anslutningen är NAT:ad.

DHCP är ett protokoll där din dator frågar en lokal server om IP address och får en sådan i retur.

NAT gör att flera datorer på det lokala nätverket kan använda en IP-address utåt sett. Det har också konsekvensen att utomstående ej kan addressera interna datorer direkt.

xp5645_ethjack01.jpg

info/internetatkomst.txt · Last modified: 2017/09/20 00:15 by magiskaroyken