User Tools

Site Tools


info:funktionsgenerator_lecroy_lw420

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:funktionsgenerator_lecroy_lw420 [2019/11/30 00:38]
magiskaroyken import från [[:projekt:funktionsgenerator_lecroy_lw420]] + fixad huvudbild
info:funktionsgenerator_lecroy_lw420 [2019/11/30 00:44] (current)
magiskaroyken rens från debuginformation
Line 3: Line 3:
 {{img5008_lecroy_lw420_191130_02.jpg?​400}}\\ {{img5008_lecroy_lw420_191130_02.jpg?​400}}\\
  
-Status 2018-01-24: Fläkten startar men skärmen är helt blank och inget pip hörs.\\ 
 **Status 2019-06-01: Verkar fungera. (lösning, in- och uttagande av instickskort och kontakter)**\\ **Status 2019-06-01: Verkar fungera. (lösning, in- och uttagande av instickskort och kontakter)**\\
  
Line 12: Line 11:
 Enheter: 3,5" floppydrive\\ Enheter: 3,5" floppydrive\\
 Manual: [[http://​cdn.teledynelecroy.com/​files/​manuals/​lw400a-om2.pdf|LW400 Series (LW420) manual (pdf)]] {{:​info:​lw400a-om2.pdf|(lokal)}}\\ Manual: [[http://​cdn.teledynelecroy.com/​files/​manuals/​lw400a-om2.pdf|LW400 Series (LW420) manual (pdf)]] {{:​info:​lw400a-om2.pdf|(lokal)}}\\
-Bilder innuti: [[https://​archive.is/​d6ZOJ|archive.is/​d6ZOJ]] 
  
 Manual s162 export/​import från spread sheets.\\ Manual s162 export/​import från spread sheets.\\
Line 19: Line 17:
 Manual s165 export/​import från Matlab.\\ Manual s165 export/​import från Matlab.\\
  
-Anslutningar framsida: | Trigger in - BNC                     |+Anslutningar framsida: | Trigger in - BNC                     |
 |                        | Channel 1 Output - BNC ; Marker- BNC | |                        | Channel 1 Output - BNC ; Marker- BNC |
 |                        | Channel 2 Output - BNC ; Marker- BNC | |                        | Channel 2 Output - BNC ; Marker- BNC |
  
-Anslutningar baksida: | Apparatintag C14 hane              |+Anslutningar baksida: | Apparatintag C14 hane              |
 |                       | Auxiliary control port, DIN-5 hona | |                       | Auxiliary control port, DIN-5 hona |
 |                       | 2x Digital utgång ​                 | |                       | 2x Digital utgång ​                 |
Line 31: Line 29:
 |                       | Noise out - BNC ; Noise in - BNC   | |                       | Noise out - BNC ; Noise in - BNC   |
  
-Manual s137 brus in/ut anslutningarna är till för externt filter däremellan med en impedans på 50 ohm. Bruset kan sedan läggas på utgående vågform.\\+Manual s137brus in/ut anslutningarna är till för externt filter däremellan med en impedans på 50 ohm. Bruset kan sedan läggas på utgående vågform.\\
  
 "​Auxililary control port" är *troligtvis* för anslutning av ett AT-tangentbord.\\ "​Auxililary control port" är *troligtvis* för anslutning av ett AT-tangentbord.\\
- 
-Består internt av en PC dator med AMI BIOS och CPU "​socket-2"​ och ISA-16 bus eventuellt med två oanvända EISA platser. Utav totalt två sådana platser.\\ 
- 
-Intern hårddisk, backup tagen: 
-P-ATA  "​QUANTUM MAVERICK A06. PQ"\\ 
-528640 x 512-byte logical blocks = 258 MByte\\ 
-Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn'​t support DPO or FUA (per Linux version 3.0.0 ; Ubuntu ; år 2013)\\ 
-Felmeddelanden:​ status: { DRDY }, soft resetting link, configured for PIO3, device reported invalid CHS sector 0, EH complete, detected capacity change from 0 to 270663680, limiting speed to PIO2, exception Emask.., failed command: READ SECTOR(S)\\ 
-Verkar stödja PIO2 som bäst. (8.3 MB/s)\\ 
-OS: DR-DOS version 7.01 .. 7.03\\ 
- 
-Totalt finns 7 st ISA-16 platser varav 5 används.\\ 
  
 ^ Instickskort ^^^ ^ Instickskort ^^^
Line 56: Line 42:
 | -                      |                                      | -                 | | -                      |                                      | -                 |
 | Utgångskort ​           | LeCroy LW400-09/​6 ​                   | 2x digital utgång | | Utgångskort ​           | LeCroy LW400-09/​6 ​                   | 2x digital utgång |
- 
-LW420SYN använder en RTXO-100-LCC ; 10.000 MHz ; RALTRON 9448\\ 
-LW400-09 är bestyckad med 2x SY10E141JC\\ 
  
 (import från [[:​projekt:​funktionsgenerator_lecroy_lw420|projekt/​funktionsgenerator_lecroy_lw420]]) (import från [[:​projekt:​funktionsgenerator_lecroy_lw420|projekt/​funktionsgenerator_lecroy_lw420]])
info/funktionsgenerator_lecroy_lw420.txt · Last modified: 2019/11/30 00:44 by magiskaroyken