User Tools

Site Tools


info:d-subminatyr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:d-subminatyr [2019/05/04 07:38] (current)
magiskaroyken kort beskrivning
Line 1: Line 1:
 +{{:​info:​500px-dsubminiatures.svg.png?​250}}\\
 +
 +DE9M - Innebär kontaktdon "​DE",​ pinnantal 9, hankontakt "​M"​.
 +
 +^ Användning ^ Kontakttyp ^
 +| Asynkron RS-232 äldre utrustning eller dator | DB25 |
 +| Asynkron RS-232 PC       | DE9M  |
 +| Asynkron RS-232 modem    | DE9F  |
 +| Anslutning till skrivare | DB25F |
 +| Video VGA                | DE15 (även felaktigt kallat HD15) |
 +| Atari joystick (C64 etc) | DE9   |
 +| MIDI på PC               | DA15  |
 +
 +Det finns även specialkontakter som t.ex "​[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​DB13W3|DB13W3]]"​. Den använder ändå standarddon "​DB",​ pinnantal 13 om än med väldigt annorlunda sammansättning. Dock har kontakten absolut bäst elektriska egenskaper jämfört med alla andra datorkontakter för anslutning av analog VGA signal. Eftersom den karakteristiska impedansen är korrekt (75 Ω).
  
info/d-subminatyr.txt · Last modified: 2019/05/04 07:38 by magiskaroyken