User Tools

Site Tools


info:blue_pill

“Blue Pill” är en ARM32 @ 72 MHz enkortsdator baserad på STM32F103C8T6 (LQFP48).

Snabbfakta
Egenskap Värde
Arkitektur 32-bit ARM Cortex-M3
Flashminne 64 kB officiellt (128 kB med forcering)
RAM 20 kB
Hastighet 72 MHz max
Spänning 2,0 - 3,6 V
GPIO 33 stycken
A/D 2 x 12-bit, 1 µs A/D, uppåt 16 kanaler, område 0 - 3,6 V
Enheter Timers, A/D, SPI, I2C, USART, CAN, RTC
Debug SWD, JTAG

Maximal strömförbrukning är cirka ~50,3 mA.

Cortex-M3 TRM revision 'I' använder 12 klockcykler för att påbörja en interrupt och 10 klockcykler för att avsluta densamma. Beroende på väntlägen för minnesåtkomst, parallell åtkomst via I- och D-bussen samt redan påbörjad interrupt så kan tiden mellan interrupt och utförande av interruptkod variera mellan 6 .. 15 klockcyckler.*. Cortex-M3 har ingen FPU.*

GPIO anslutningarna klarar att driva ±8 mA med en korrekt signalnivå. Om man släpper detta krav så klarar de ±20 mA. PC13, PC14, PC15 klarar dock max ±3 mA och 2 MHz med en last på maximalt 30 pF. Oavsett GPIO anslutning kan permanent skada uppstå vid last över ±25 mA. Den totala strömmen som dras eller sänks tillsammans med mikrokontrollern får ej överstiga 150 mA totalt.

A/D omvandlaren har ett mätområde mellan 0 .. +3,3 V dvs matningsspänningen.

Bilder
Komponentsida:
bluepill_componentside.jpg
Undersida:
bluepill_solderside.jpg
Stiftrad för pålödning:
connector_strip.jpg
bluepill_componentside_division.jpg
Pinout
T Funk Alternativ Pin N Pin Alternativ Funk T
(GND) (DCLK) (DIO) (+3.3V)
3 Vbat VB 1 XXXX 3.3 +3,3 V
3 PC13 LED1 C13 2 XXXX G GND
3 PC14 xtal-32kHz C14 3 XXXX 5V +5 V
3 PC15 xtal-32kHz C15 4 XXXX B9 I2C1-SDA CAN1-TD D14 PB9 5
3 PA0 A0 Analog in 0 A0 5 XXXX B8 I2C1-SCL CAN1-RD D15 PB8 5
3 PA1 A1 Analog in 1 PWM-2/2 A1 6 XXXX B7 I2C1-SDA Serial1-RX PB7 5
3 PA2 D1 Analog in 2 Serial2-TX PWM-2/3 A2 7 XXXX B6 I2C1-SCL Serial1-TX D10 PB6 5
3 PA3 D0 Analog in 3 Serial2-RX PWM-2/4 A3 8 XXXX B5 PWM-3/2 SPI1-MOSI D4 PB5 3
3 PA4 A2 Analog in 4 SPI1-NSS A4 9 XXXX B4 PWM-3/1 SPI1-MISO D5 PB4 5
3 PA5 D13 Analog in 5 SPI1-SCK A5 10 XXXX B3 PWM-2/2 SPI1-SCK D3 PB3 5
3 PA6 D12 Analog in 6 SPI1-MISO PWM-3/1 A6 11 XXXX A15 PWM-2/1 SPI1-NSS PA15 5
3 PA7 D11 Analog in 7 SPI1-MOSI PWM-3/2 A7 12 XXXX A12 CAN1-TX USB-DP PA12 5
3 PB0 A3 Analog in 8 PWM-3/3 B0 13 XXXX A11 PWM-1/4 CAN1-RX USB-DM PA11 5
3 PB1 Analog in 9 PWM-3/4 B1 14 XXXX A10 PWM-1/3 Serial1-RX D2 PA10 5
5 PB10 D6 Serial3-TX I2C2-SCL PWM-2/3 B10 15 XXXX A9 PWM-1/2 Serial1-TX D8 PA9 5
5 PB11 Serial3-RX I2C2-SDA PWM-2/4 B11 16 XXXX A8 PWM-1/1 D7 PA8 5
3 Reset R 17 XXXX B15 PWM-1/3N SPI2-MOSI PB15 5
+3.3 V 3.3 18 XXXX B14 PWM-1/2N SPI2-MISO PB14 5
GND G 19 XXXX B13 PWM-1/1N SPI2-SCK PB13 5
GND G 20 XXXX B12 SPI2-NSS PB12 5
USB

T = Tolerans, 3 = +3.3V ; 5 = +5.0 V
USB = Micro-B USB connector

Spänningsreglering via U1 på lödsidan en “4A2D” LDO linjär regulator som ger 3,3 V.

Boot-konfiguration
(pin-header)
3.3V 3.3V
Boot0 Boot1
GND GND
(USB)

Orientering: Kontaktlist–Boot0–Boot1–ResetKnapp–Kontaktlist
Om bootsekvens är avklarad eller enheten boot:ar från flashminnet så kan mittpinen på boot1 användas som “PB2”.

Boot-lägen
Boot Inställning
B0 B1
0 x Start från kod i flashminnet
1 0 Inbyggd laddare via asynkronport (USART1)
1 1 Start från kod i RAM-minnet
Övrigt
Black Magic Probe - JTAG/SWD debugging
Programmering
info/blue_pill.txt · Last modified: 2018/12/11 10:07 by magiskaroyken