User Tools

Site Tools


info:bildskaerm_dell_u3011

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:bildskaerm_dell_u3011 [2018/02/16 08:21]
magiskaroyken vad som finns på ingångarna
info:bildskaerm_dell_u3011 [2018/02/18 22:35] (current)
magiskaroyken SD läsare
Line 9: Line 9:
 KVM boxen väljer signal till VGA ingången.\\ KVM boxen väljer signal till VGA ingången.\\
 Bildskärmen kan välja mellan DVI-D1, DVI-D2, DisplayPort,​ VGA, HDMI 1, HDMI 2, Component.\\ Bildskärmen kan välja mellan DVI-D1, DVI-D2, DisplayPort,​ VGA, HDMI 1, HDMI 2, Component.\\
-Styrningen av bildskärmens menyer sker via knappar med varsin blå lysdiod på högra sidan. Det är ingen beröringsskärm (touchscreen).\\+Styrningen av bildskärmens menyer sker via knappar med varsin blå lysdiod på högra sidan. Det är ingen beröringsskärm (touchscreen). Till vänster finns en läsare för minnesklort av typen xD/SD/MMC (kopplad via USB till en dator).\\
 \\ \\
 \\ \\
info/bildskaerm_dell_u3011.txt · Last modified: 2018/02/18 22:35 by magiskaroyken