User Tools

Site Tools


info:3d-skrivaren

3D-skrivaren

Alla medlemmar har tillgång till vår 3D-skrivare, en Ultimaker 2 med en Bondtech extruder.

1. Hur man använder 3D-skrivaren

..

2. Modifikationer - Hårdvara

Skrivaren är utrustad med en extruder (Modell: QR 3.0, V2.1) från Bondtech. Pga utväxlingen så måste ändringar göras i mjukvaran direkt på skrivaren. Hur man gör finns beskrivet i denna Installationsguide

3. Modifikationer - Mjukvara

Sedan hösten 2017 är extrudern är kopplad till E2 istället för E1 på kretskortet. Detta pga ett fel som uppstod september 2017 där motorn hackade. Vår process beskrivs nedan och samma bör följas vid eventuella fel i framtiden:

 1. Testa koppla en annan motor
 2. Se så att det inte är en sladd/kontakt som skapar problemet. Ibland är det bara sladden som måste bytas till motorn
 3. Byt extruderutgång på kretskortet

3.1 Ändra aktiv extruderutgång på kretskortet

 1. Det finns även en funktion i Cura där man kan bestämma Starting Gcode. Tydligen så kan man skriva M109 T0 för E1 och M109 T1 för att använda E2. nackdelen med det är att då måste Cura på XP-els dator användas. Kan däremot vara bra för att testa innan man ändrar helt.
 2. För att använda utgång E1 på kretskortet så räcker det med att ladda ner Ultimaker2Marlin och ladda upp .hex-filen via Cura. Installationsprocessen via Cura kan ändras så kolla upp hur man gör för den Cura-versionen som används för tillfället.
 3. Sök efter MOTHERBOARD == 72 i pins.h och ändra nedanstående inställningar
 4. När du har ändrat inställningarna så öppna Marlin.ino i Arduino IDE och välj Arduino Mega 2560 som board
 5. Koppla upp skrivaren i datorn med USB och starta den
 6. Kompilera och ladda upp koden till skrivaren
 7. OBS! bool hassavedsettings(uint8t index) const { return (index < MAXMACHINE_SETTINGS) ? settings[index] : false; } gav error vid kompilering. Vi kommenterade bort den och vi har inte haft några problem sedan dess.
 8. Kontrollera så att Motor current och steps/mm överrensstämmer med inställningarna för Bondtech-extrudern.


Inställningar för att använda E1:

#define E0_STEP_PIN  = 42
#define E0_DIR_PIN  = 43
#define E0_ENABLE_PIN = 37

#define E0_ENABLE_PIN = 49
#define E1_DIR_PIN  = 47
#define E1_ENABLE_PIN = 48

Inställningar för att använda E2:

#define E0_STEP_PIN  = 49
#define E0_DIR_PIN  = 47
#define E0_ENABLE_PIN = 48

#define E0_ENABLE_PIN = 42
#define E1_DIR_PIN  = 43
#define E1_ENABLE_PIN = 37
Tillgängliga plaster

pla_flexipla_woodpla_copperpla_textdraw.jpg

Conductive 3D Printing Filament - Resistance/Power Test Copper-PLA tråden har en resistans på cirka 440 ohm/10 cm.

Projektexempel
info/3d-skrivaren.txt · Last modified: 2018/03/02 20:32 by magiskaroyken